ДПС се разцепи: Ето кои депутати подкрепиха Делян Пеевски

30 депутати послушаха председателя на ДПС Делян Пеевски да подкрепят кабинета „Желязков“, а 15 – почетният председател на партията Ахмед Доган, който призова да не го правят.

Ето и кой депутат кой отбор е избрал.

В подкрепа на кабинета са гласували Байрам Сабри, Атидже Алиева-Вели, Ахмед Вранчев, Байрам Байрам, Делян Пеевски, Джем Яменов, Димитър Николов, Димитър Аврамов, Елван Гюркаш, Ердуан Мехмед, Ертен Анисова, Ибраим Зайденов, Иво Цанев, Искра Михайлова, Йордан Цонев, Марио Рангелов, Мюмюн Мюмюн, Надя Петрова, Небие Кабак, Неждет Шабан, Николай Златарски, Павлин Кръстев, Павлин Кръстев, Станислав Анастасов, Фатима Йълдъс.

„Против“ са Ализан Яхова, Анджей Джандев, Валентин Тончев, Джевдет Чакъров, Джейхан Ибрямов, Едис Даудов, Ешреф Ешреф, Левент Мемиш, Мехмед Салим, Севим Али, Тимур Халилов, Фатме Рамадан, Хабибе Расим, Хайри Садъков

Вече независимият Рамадан Аталай също е гласувал против.