ЕК отпусна над 25 млн. евро за преструктуриране на „Български пощи”

Европейската комисия отпусна на „Български пощи” помощ за преструктуриране в размер до 25,51 милиона евро. Мярката ще позволи на дружеството да възстанови дългосрочната си жизнеспособност, като същевременно се сведе до минимум нарушаването на конкуренцията.

„Български пощи” получи заем за оздравяване от България в размер на приблизително 26,5 милиона евро, след като Комисията го одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ през май 2023 г.

На 21 декември 2023 г. България уведоми ЕК за помощ за преструктуриране под формата на преобразуване в собствен капитал на заема за оздравяване в подкрепа на план за преструктуриране на Български пощи.

Планът за преструктуриране съдържа пакет от мерки за рационализиране на дейността на „Български пощи”, оптимизиране на неговата мрежа и намаляване на разходите. Успоредно с това дружеството ще разработва или предоставя услуги като телемедицина или администрация чрез своята повсеместна мрежа от името на други публични субекти, като по този начин ще се увеличи достъпът до тези услуги за гражданите в отдалечени райони, които иначе не са добре обслужвани.