ЕП одобри ключова помощ за Украйна в размер на 50 млрд. евро

Това стана възможно с преразглеждането на Многогодишната финансова рамка

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в многогодишния бюджет на ЕС, предаде БГНЕС.

Настоящата актуализация на Многогодишната финансова рамка (МФР) е одобрена с 499 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 31 „въздържал се“. Тя има за цел да направи бюджета на ЕС по-адекватен на променящите се нужди и на непредвидените обстоятелства.

С преразглеждането на Многогодишната финансова рамка се създава и т.нар. Механизъм за Украйна. Точката беше одобрена с 536 гласа „за“, 40 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“. Механизмът има общ капацитет от 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции.

Платформа STEP беше одобрена с 517 гласа „за“, 59 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Тя представлява друг съществен елемент от пакета за преразглеждане на бюджета и има за цел да консолидира и укрепи позициите на Европа в ключови технологични области. Тези области обхващат цифровите технологии, чистите и ресурсоспестяващите технологии, технологиите за нулеви нетни емисии и биотехнологиите.