ЕРП-та искат да плащаме, дори когато не ползваме ток

Битовите абонати да плащат сметка за ток, дори когато няма потребление на електроенергия, искат електроразпределителните дружества. Това означава, че за необитаеми жилища също ще трябва да се плаща ежемесечно сметка, макар и да не се консумира никаква електроенергия.

“Електроразпределителни мрежи Запад” са внесли искане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 1 юли 2024 г. битовите абонати да плащат такса за достъп, която да бъде определена на базата на предоставена мощност за всеки ден от месеца. Така за месеците с 31 дни домакинствата ще трябва да плащат по-висока такса, отколкото за по-късия месец февруари, ако КЕВР одобри искането.

От “Електроразпределение Юг” са внесли искане в КЕВР битовите абонати да плащат такса за достъп до електроразпределителната мрежа, която да бъде еднаква за всеки месец от годината и да бъде плащана за всяка точка на потребление. Това означава, че таксата ще трябва да бъде плащана за всеки имот, който е присъединен към мрежата и има отделен електромер, дори да става въпрос за гараж или необитавана вила.

В публикуваната от КЕВР информация за постъпилите искания поисканите цени от електроразпределителните дружества (ЕРП-та) за достъп до електроенергийната мрежа са скрити чрез “xxxx”. А от заявлението на “Електроразпределение Север” дори не става ясно дали и те искат битовите абонати да плащат такса за достъп, дори без да потребяват ток.

Да бъде въведена “такса електромер” от енергийните дружества искат от години, но досега не им позволяват. Подобна такса би засегнала собственици на ваканционни имоти, които са обитавани само през няколко месеца от годината, селски къщи и вили, в които не живеят постоянно хора, както и на много апартаменти в големите градове, в които никой не живее.

От “Електроразпределение Юг” дават примери как в други страни потребителите плащат такса дори без да има потребление на електроенергия. Например в Австрия всички битови клиенти плащат фиксирана такса мощност обикновено в размер на 30 евро годишно и фиксирана такса за измерване. В Испания и Италия мрежовите тарифи за битови клиенти се състоят от три компоненти: такса точка на присъединяване, такса предоставена мощност, и такса за kWh пренесена енергия. В Холандия мрежовите тарифи за бита се определят изцяло от присъединената мощност. Във Франция разходите, предизвикани от крайния клиент за поддръжката на електроразпределителната мрежа, са изчислени като отношението между потребената енергия и присъединената мощност. Подобно е положението и във Великобритания.

От предоставената справка от ЕРП-то става ясно, че в шест страни от ЕС плащат такса дори да не потребяват електроенергия. Това показва, че в останалите 21 държави от ЕС няма такава практика.