План за справяне с инфлацията
План за справяне с инфлацията

ЕС предлага нов план за справяне с инфлацията

Инфлацията в Европейския съюз (ЕС) продължава да се покачва, достигайки рекордни нива през юни 2023 г. средно 8,6%. Това е най-високото ниво от 1986 г. насам.

За да се справи с този проблем, Европейската комисия (ЕК) предложи нов план за действие, който включва следните мерки:

  • Подобряване на енергийната ефективност: ЕК предлага да се увеличи енергийната ефективност в ЕС с 10% до 2030 г. Това ще помогне за намаляване на зависимостта на ЕС от вносните енергийни източници и ще намали натиска върху цените.
  • Увеличаване на производството на възобновяема енергия: ЕК предлага да се увеличат целите за възобновяема енергия в ЕС до 40% до 2030 г. Това също ще помогне за намаляване на зависимостта от вносните енергийни източници.
  • Подпомагане на уязвимите домакинства: ЕК предлага да се предоставят целеви помощи на уязвимите домакинства, за да се помогне за покриване на повишените разходи за енергия.

Този план е добре дошъл, но вероятно няма да бъде достатъчен, за да овладее напълно инфлацията. Инфлацията е глобален проблем, който се дължи на редица фактори, включително войната в Украйна, нарушените глобални вериги за доставки и нарастващите цени на петрола и газа.

За да се справи с инфлацията, ЕС ще трябва да работи заедно с други страни по света, за да се намали зависимостта от вносните енергийни източници и да се възстановят глобалните вериги за доставки.

Ето някои конкретни примери за това как ЕС може да изпълни тези мерки:

  • За подобряване на енергийната ефективност, ЕС може да предостави субсидии за енергийни подобрения на домовете и бизнеса.
  • За увеличаване на производството на възобновяема енергия, ЕС може да ускори разширяването на слънчевите и вятърните паркове.
  • За подпомагане на уязвимите домакинства, ЕС може да предостави субсидии за енергийни помощи или да увеличи минималната заплата.

Изпълнението на тези мерки ще изисква значителни инвестиции и усилия, но те са необходими, за да се предотврати инфлацията да се превърне в сериозна заплаха за икономическото възстановяване на ЕС.

Източник: Актуални новини – is-vn.bg