Ето ги решените задачи от матурата по математика

60 169 седмокласници и 50 475 десетокласници се явиха днес на национално външно оценяване по математика.  

В Министерството на образованието беше изтеглен вариант 2 за изпита по математика в 7 клас. Той се проведе от 9 до 11:30 ч. в 1700 училища. Учениците трябваше да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни, съобщиха от МОН. Две са с кратък свободен отговор, а три задачи изискват разширен свободен отговор.

От 11 ч. до 12:30 пък бе изпитът за десетокласниците – той се провежда в над 1000 учебни заведения. За него не се тегли изпитен вариант. Тестът е от 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор.

В следобедните часове МОН публикува онлайн задачите и верните отговори.

За седми клас:

https://www.mon.bg/…/NVO_Math_7klas_VARIANT2_16.06.2023.pdf

За десети клас:

https://www.mon.bg/upl…/36175/NVO-10klas_math_16.06.2023.pdf

Резултатите от изпитите, както и от външното оценяване по български език и литература, проведено на 13 юни, трябва да бъдат обявени до 28 юни.

Оценките от НВО в 7 клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в 8 клас. С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100 т.