Евростат: България и Унгария са най-бедните държави в Европейския съюз

Това показват данните на Евростат за миналата (2022) година

През 2022 г., както и през 2020 г. и 2021 г., Люксембург и Ирландия регистрират най-високото ниво на брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, измерен в стандарти за покупателна способност, със 156% и 135% над средното за ЕС. На другата крайност са България с БВП на глава от населението с 38% под средното за ЕС, Гърция (-33%) и Словакия (-29%).

 

Това показват данните на Евростат за миналата (2022) година, публикувани сега, като информацията за БВП и потреблението на глава от населението се основава на ревизирани паритети на покупателната способност.

 

Данните показват значителни разлики между страните от ЕС по отношение на БВП на глава от населението, използван за измерване на икономическата активност. След Люксембург и ИрландияДания (36% над средното за ЕС), Нидерландия (+30%), Австрия (+24%) и Белгия (+20%) се нареждат на върха на списъка с БВП на глава от населението над 20% над средното.

 

Нивата на действителното индивидуално потребление (ДИП) на гражданите на Европейския съюз също показват значителни разлики с най-ниски нива по този показател за България и Унгария, следвани от ХърватияЛатвия и Словакия. Това показват данните на Евростат за 2022 г., които излизат сега.

 

Евростат: България и Унгария са най-бедните държави в Европейския съюз

 

Използвано като мярка за материалното благосъстояние на домакинствата, ДИП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност (СПС), варира между 69% и 138% от средното за ЕС в страните членки.

 

Както и в предходните години, отново Люксембург регистрира най-високото ниво на ДИП на глава от населението в ЕС с 38% над средното за ЕС, следвана от Австрия и Германия (и двете с 18% над средното за ЕС), Нидерландия (16%) и Белгия (15%). През 2022 г. общо девет страни от ЕС регистрират ДИП на глава от населението над средното за ЕС.

Най-ниски нива на ДИП на глава от населението са регистрирани в България (31% под средното за ЕС) и Унгария (29% под средното за ЕС), следвани от Хърватия и Латвия (-24%) и Словакия (-23%). Същевременно България е държавата от Съюза, в която нивото на ДИП се е увеличило най-много – до 69% от средното за ЕС през 2022 г. от 60% през 2020 г. В Хърватия увеличението също е значително – 76% от средното за ЕС през 2022 г. срещу 69% през 2020 г., в Румъния – 86% срещу 81% и Ирландия – 94% срещу 89%.

Обратно, нивата на ДИП са намалели в 7 страни от ЕС с най-голям спад отчетен в Дания – 110% от средното за ЕС през 2022 г. срещу 121% през 2020 г., Германия – 118% срещу 124% и Финландия – 109% срещу 114%.

Евростат: България и Унгария са най-бедните държави в Европейския съюз

Както може да се види в инфографиките на Евростат, в тях са представени данни за 9 държави извън ЕС – НорвегияИсландия и Швейцария – които са в Шенгенското пространство, но не са членки на ЕС (като първите две са и държави от ЕАСТ), Турция и страните от Западните Балкани – Черна гораСърбияСеверна МакедонияАлбанияБосна и Херцеговина. Швейцария не е членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство, но е част от единния пазар на ЕС.

Норвегия, Исландия и Швейцария са с нива и по двата показателя (БВП и ДИП) над средното за ЕС, докато останалите шест държави са с нива под средните за ЕС и под големия изоставащ – България, с изключение на Турция, която регистрира проценти на БВП и ДИП под средните за ЕС, но над тези на България с по-нисък БВП на глава от населението спрямо Унгария, но с по-висок ДИП.