„Галъп“: 7,6% от американците са трансджендъри и ЛГБТК+ и броят им се увеличава

Броят на идентифициращите се като ЛГБТК+ в САЩ продължава да расте, като 7,6% от възрастните в САЩ сега се идентифицират като лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, куиър или някаква друга сексуална ориентация освен хетеросексуална. Това показва последното социологическо проучване на „Галъп“. 

Сегашната цифра е нагоре от 5,6% преди четири години и 3,5% през 2012 г., първата година, в която „Галъп“ е започнала да прави проучвания за сексуалната ориентация и транссексуалната идентичност.

Тези резултати се основават на обобщени данни от телефонни проучвания на „Галъп“ от 2023 г., включващи интервюта с повече от 12 000 американци на възраст 18 и повече години. Във всяко проучване „Галъп“ пита респондентите дали се идентифицират като хетеросексуални, лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални или нещо друго.  85,6% казват, че са хетеросексуални, 7,6% се идентифицират с една или повече ЛГБТК+ групи, а 6,8% отказват да отговорят.

Бисексуалните възрастни съставляват най-голямата част от ЛГБТК+ населението – 4,4% от възрастните в САЩ и 57,3% от КГГТК+ възрастните казват, че са бисексуални. Гейовете и лесбийките са следващите най-разпространени идентичности, всяка от които представлява малко над 1% от възрастните в САЩ и приблизително един на всеки шест ЛГБТК+ възрастни. Малко по-малко от 1% от възрастните в САЩ и около един на всеки осем ЛГБТК+ възрастни са транссексуални. Останалите са пансексуални и асексуални, по-малко от 2% от възрастните ЛГБТК+ лица.

Увеличаване на хората, определящи се с друга сексуално ориентация, през последните години се наблюдава, когато членовете на поколението Z (поколението на хилядолетието) навлязоха в зряла възраст. Възрастните от тези по-млади поколения са много по-склонни от тези от по-старите поколения да се идентифицират като ЛГБТК+.

Като цяло всяко по-младо поколение е около два пъти по-вероятно да се идентифицира като ЛГБТК+ от поколението, което го предшества. Повече от един на всеки пет възрастни от поколението Z, на възраст от 18 до 26 години през 2023 г., се идентифицират като ЛГБТК+.