Гавра: България е дъното с новата минимална заплата 933 лв.

Министерският съвет ще вземе решение в сряда за увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари на 933 лева (477 евро), което е дъното на ЕС и дори Балканите. Повишението е с близо 20 процента спрямо сегашното минимално възнаграждение, а размерът е определен на база средната работна заплата в страната за предходни 12 месеца.

В началото на тази година бе приета нова формула за минималната заплата, която изисква минималната работна заплата да е 50% от средната работна заплата за предходната година.

“С приемането на постановлението, размерът на минималната работна заплата ще се увеличи със 153 лв. спрямо сегашната ѝ стойност от 780 лв., което прави ръст от 19.6%“, съобщава правителството.

Синдикатите поискаха по-висок размер на минималната заплата, защото 933 лева не гарантират покриването дори и на основни нужди на работещите.

Бизнесът обаче е против решението и новата административна формула. Председателят на БТПП Цветан Симеонов предупреждава, че „ще започнат изкривявания в сключването на договорите и по този начин ще се помпа сивият сектор“.

Проучване на Европейския парламент през тази година показа, че и сега сивият сектор в България е най-голям сред всички страни от ЕС. Това означава, че бизнесът е укрил плащането на данъци върху 55 милиарда лева от своите приходи.

Прибавянето на тези приходи към официалния брутен вътрешен продукт на страната би изравнило българската икономика с румънската и би я доближило до нивото на гръцката.

Укритите данъчни приходи биха били достатъчни за увеличаване на заплатите в много недофинансирани сектори като образование, социални дейности, армията, вътрешните работи и да се увеличат мизерните заплати в много администрации, които сега привличат персонал само заради корупционните възможности.

Минималната работна заплата в България е не само най-ниската в ЕС, където предпоследното място се заема от Румъния с близо 600 евро, а и най-ниската в региона на Балканите.

Данните на Европейската комисия показват, че всички държави около България имат по-високи минимални заплати. Единственото изключение е Северна Македония, където минималната работна заплата е приблизително същата като българската.

Увеличаването на минималното възнаграждение до 933 лв. няма да промени особено тази класация, като България пак ще остане на последното място в ЕС и сред последните в региона.