глобално затопляне
глобално затопляне

Глобалното затопляне – лъжа за милиарди

Хората ще научат истината и ще намразят учените, смятат Боян Киров и Катя Георгиева от Института за слънчево-земни въздействия към БАН

Катя Георгиева и Боян Киров са учени от Института по слънчево-земни изследвания към БАН, където работят от самото му създаване. Г-н Боян Киров е завършил радиоастрофизика в държавния университет в Милано. Г-жа Катя Георгиева е завършила физика на Земята, атмосферата и Космоса в СУ „Св. Климент Охридски“.

-Непрекъснато ни заливат информации за глобалното затопляне. Затова, че едва ли не ние, дишайки, превръщаме планетата в тенджера под налягане. На екраните са световно известни учени. Как българските учени оценяват тези „научни” сведения?

Катя Георгиева: Климатът наистина се променя и винаги се е променял, но повечето сериозни учени, които работят в областта на климата, не споделят мнението, че това се дължи на човешката дейност. На екраните най-често са Ал Гор и Раджендра Пачаури, носителите на Нобеловата награда за мир за усилията им за повишаване на информацията за климатичните проблеми. Забележете, за мир, а не за наука. Ал Гор е политик, а Пачаури е локомотивен инженер.
Боян Киров: Няма нито един научен факт – подчертавам: нито един научен факт, който да показва, че СО2 влияе на промените на климата на земята, нито за затоплянето, нито за охлаждането.

– Добре, но Земята не се ли затопля все пак? Убеждават ни, че ледовете се топят с невиждана скорост и даже Големият океански конвейр е на път да спре.

Б.К.: Според обективните данни последното затопляне на Земята започна някъде през 70-те години на миналия век, най-топло е било през 1998 г., след това има известни колебания в температурата и от 2005 г. има непрекъснат спад. Да, захлаждане само с 0,1 – 0,2 градуса от средногодишните глобални температури, но това захлаждане е факт. Така че по темата с глобалното затопляне се трупат куп фалшификации.

– Какво да кажем ние, българите – цяла зима се редуват снегове с дъждове, зимни с пролетни температури. Преди няколко години, през зимата температурата не падна под нулата. След снега сега, идват едни 15-20 градуса „януарски” температури…

Б.К.: Климатът в България също се променя. Разполагаме с данни от 21 метеорологични станции, които мерят температурите от 100 години насам. Данните на 17 от тях сочат, най-топло е било през 30-те и 40-те години на миналия век. Оттогава средногодишната температура пада. Затопляне се наблюдава само във Видин, Габрово, Лом и Плевен. При това средно-зимната температура се качва, но средно-лятната пада, като падането на летните температури е по-голямо от покачването на зимните. Така че средногодишно температурата в България лекичко пада.

– Колко лекичко?

К.Г.: С около 0,2 градуса. През 30-те и 40-те години на миналия век са били и най-топлите лета, и най-студените зими в България. Истински континентален климат. Тогава разликата между средните температури през лятото и зимата е била цели 26,5 градуса. От тогава насам тази разлика се е стопила до 16,5 Което означава по-меки зими и по-хладни лета.
– Как бихте обяснили засиленото топене на ледените шапки през последните 5 години, ако се наблюдава дългогодишна тенденция на понижение средните температури на Земята?
Б.К.: Ледниците имат сезонен ход. Ако ви покажат един и същи ледник в края на зимата и в края на лятото, ще видите съвсем различни картини. За да ви втрещят обаче, на вас ви показват първо – как ледникът изглежда в края на зимата, а после – в края на лятото, без обаче да ви покажат следващата картинка – как изглежда през следващата зима. Ето къде е манипулацията. А иначе през последните две години ледниците нарастват.

– Вие влизате в абсолютно противоречие с всичко, което чуваме и виждаме. С мнението на известни учени…

Б.К.: Попитайте ги тия известни учени, колко пари взимат, за да фалшифицират научната истина. Защото ние сме наясно. Топенето на ледниците на някои места се компенсира с нарастването им на други. Например Аляска. Има един известен американски учен от световна величина – Акасофу, доскорошен директор на Геофизичния институт в Аляска, който се оплаква от непрекъснат наплив на хора, които искат да им покаже как се топят ледниците. Но, казва той, аз мога да им покажа единствено как растат ледниците. И когато говори за истерията около глобалното затопляне, той казва още: „Един ден хората ще научат истината и ще намразят учените.” Истината е, че има доста учени по света, които лъжат хората за промените в климата. Поради пряк финансов интерес от това.

– Вие като че ли изобщо отричате теорията глобалното затопляне.

Б.К.: Отричаме теорията за ролята на човешката дейност в измененията на климата. Помня, когато се говореше през 60-те години, че ни чака нова ледникова епоха. В този период след края на Втората световна война, когато промишлеността се възстановява в цяла Европа и изобщо има бум на индустрията в световен мащаб – съдържанието на CO2 се увеличава, а тенденцията при средните стойности на температурите е низходяща.

– Добре, какво показват обективните научни изследвания – коя е причината за глобалното затопляне?

Б.К. и К.Г.: Слънцето! Изобщо на въпроса кое е първично: кокошката или яйцето, правилният отговор е – Слънцето.

– А „одеялото” от въглероден диоксид?

Б.К.: Повтарям, няма нито един научен факт, който да прави връзка между затоплянето и CO2. Има различни модели, които се опитват да обяснят „глобалното затопляне”. И тъй като в този случай пряк експеримент не може да бъде направен, се работи с хипотези. И ако те са верни, би трябвало на височина 10 км, където е максимумът на този газ в атмосферата, температурата да се повишава най-бързо – по-бързо, отколкото на повърхността на Земята. Само че на 10 км няма никакво повишение на температура.
К.Г.: Показват на хората някакви катастрофални нараствания на въглеродния двуокис – от 280 до 385 ppm, почти двойно. Знаете ли какво е ppm? Това са части на милион. На практика данните се четат така: от 280 части на милион CO2, сега количеството е нараснало на 385 части на милион. Което означава нарастване с една стотна от процента.

– И къде е катастрофата тук?

Б.К.: По принцип съдържанието на СО2 е много ниско в атмосферата. Той е от така наречените „малки съставящи”. Освен това хората така жестоко са атакувани от пропагандата, че смятат газа за отровен. А всеки човек, всяко живо същество, издишва въглероден двуокис. И още нещо – без CO2 животът е невъзможен. Без него няма фотосинтеза, няма растения, няма животни, няма човек. Това е веригата.

– Е, това сме го учили по биология в 6-и клас навремето.

Б.К.: Да, но днес за наука говорят хора, които очевидно са се разминали със средното си образование. Дишайки, издишваме СО2. И не само ние, хората. Растенията вдишват СО2 и издишат кислород. А растенията са единствените, които преработват неорганичните вещества в органични, т.е. само те „ядат скали и пръст”, без тях щяхме да измрем от глад.
К.Г.: Още нещо. Тия сиви, черни и изобщо цветни пушеци от комините, не са въглероден двуокис. Този газ няма цвят, няма миризма.

– Да, иначе ще заприличаме всички на огнедишащи дракони.

Б.К.: На Земята е имало епохи, когато е имало периоди на високо съдържание на CO2 в атмосферата. Много по-високо от сега. Имало е и много по-високи температури от сегашните. И някой решава да ги свърже – висок въглероден двуокис = висока температура. Океаните са най-големият резервоар на този газ на Земята. Когато се нагряват, те отделят огромно количество газове в атмосферата. Единият от тях е СО2. Отделно всеки гнилостен процес в природата отделя газа. Така че „човешките емисии” са несравнимо по-малко от това.

– Кое е първопричина – първо се натрупва газ и тогава се вдигат температурите или обратното?

Б.К.: Първо се вдигат температурите. По повод на всички ужасии, които сега се пишат за „голямото затопляне”, нека да ви напомня значението на името на Гренландия – Зелената земя. Това означава, че е било доста по-топло, и то не чак толкова отдавна.

– По времето на викингите преди 10-12 века?

К.Г.: Да, тогава е имало сериозно затопляне. Климатът тогава е бил по-топъл от днес. И нито един остров не е потънал, нито един град не е бил залят от морето. Но е имало и периоди, когато е било и по-студено.
Б.К.: Изобщо климатът се променя и ще се променя. Човекът не може да влияе на този процес, това не зависи от нас, а от Слънцето. Не е по нашите сили в момента да се справим с него.

– Г-жо Георгиева, вероятно цялата тази пропаганда от лъжи и полуистини ви мотивира да пратите лично писмо до премиера Бойко Борисов с предупреждението да не подписва споразумението от Копенхаген.

К.Г: Да, изпратих му писмо през сайта на Министерския съвет, но не получих отговор, затова го изпратих отново през медиите. Но, Слава Богу, той подписа някакви минимални задължения – 20 000 евро. И то не от тази година, а от следващата. Моите искрени възхищения, че успя да договори такова нещо! Защото тази истерия с глобалното затопляне, освен отражение в човешкото съзнание, има и чисто икономическо изражение. От България се искаха кеш пари за т.нар преодоляване на последствията от глобалното затопляне в бедните страни. Второ, да продължим да съкращаваме емисиите си от CO2. Това означава нашата промишленост да изчезне съвсем. От 1988 г. до 2007 г. сме ги съкратили с 48%, поради разбиването на нашата индустрия. На практика по-нататъшно съкращаване на въглеродните емисии ще означава, че ни карат да ликвидираме предприятия. Вторият вариант е да минем на така наречените възобновяеми източници на енергия.

– Токът от които е безумно скъп, с пъти по-скъп от тока от атомната централа..

К.Г. И далеч по-неефективни. Най-евтината енергия и най-чистата впрочем е от АЕЦ „Козлодуй”, след това идва „Марица-изток”. Електроенергията от вятърни и слънчеви електроцентрали е между 5 и 20 пъти по-скъпа. Представете си както става с цените при такова поскъпване на енергията. Премиерът Борисов, като всеки средностатистически гражданин, не е учен и предполагам, че слуша това, което му се казва за „глобалното затопляне”. Той също е заливан с пропаганда и лъжи, като всички останали. Исках да го предупредя като учен, защото целта на нашия труд в БАН е да допринасяме за благополучието и просперитета на нашата държава. И после като гражданин – не искам утре да плащам повече и да ставам все по-бедна заради една глобална лъжа. Климатът и промените му станаха многомилиардна индустрия на лъжата.

– На колко се изчислява тази индустрия? Защо стана възможна тази пропаганда? Заради нарушения екобаланс, чиято вина носи и човешката дейност?

Б.К.: Понеже започват да се продават въглеродни емисии – един виртуален бизнес, търговия с нищото, с въздух, става дума за стотици милиарди годишно, които носи тази грандиозна научна измама, наречена „глобално затопляне”.

– Откъде идват парите в крайна сметка?

Б.К.: От всички нас! И се концентрират в няколко наистина големи шепи. Така богатите обедняват, изчезва средната класа, а бедните измират от глад и болести. За сметка на „цъфтежа” на шепа богаташи.
К.Г.: Плановете са да се събират т.нар. въглеродни данъци, да плащаме заради битовото си потребление. В един момент ще ни наложат и данък върху въздуха, който дишаме.
Б.К.: Това лично обогатяване на тези лъжци е едно на ръка. По-интересно е какви са плановете за парите, които се събират от богатите държави. Бедните държави няма да видят тези пари. Но пък ще се плати на една високотехнологична фирма, която ще вземе купища пари да изгради в бедната държава вятърни централи, а населението ще бъде принудено да плаща за скъпия ток. Вятърни мелници вместо атомни централи. Наричам ги „мелници” тия уж екоизточници, защото имат същата ефективност. Въпросната държава е обречена на бедност и никога няма да се индустриализира и развива. Ще продължават да мрат хората от глад и беднотия. Те не трябва да се развиват индустриално. Спираме им развитието значи.

– Кой стои зад този план, зад този геноцид?

К.Г.: Учените са само статисти с по една-две реплики в този план. Те са марионетки.
Б.К.: Много политически лидери са вътре. Измамата е на най-високо ниво. Американците хвърлят милиарди в науката за изучаване на влиянието на Слънцето върху земния климат. Т.е. – те знаят, че проблемът е там.
К.Г.: В същото време хвърлят милиарди, за да убедят света, че човекът е виновен за нарушеното екологично равновесие.
Б.К.: Проблемът е, че политиците редактират науката. Например бившият председател на Американската академия на науките писа в „Уолстрийт Джърнал”, че последната редакция на доклада на Междуправителствения съвет по изменение на климата е най-грозната цензура, която е виждал. В кратката му версия, така нареченото „Резюме за политици”, са махнати заключенията на учените, че няма никакви доказателства за влиянието на СО2 върху климата. Ето, тук е проблемът!

– Как реагират честните учени на тази измама?

Б.К.: Някои от тях се страхуват. На една голяма конференция в Унгария в средата на миналото лято мисля, че се събраха над 1000 учени от цял свят, една голяма група от присъстващите се обединихме от идеята да се направи подписка срещу тази голяма измама, срещу решенията в Копенхаген. Ласкаем се, че до тази идея се стигна след нашия доклад за влиянието на Слънцето върху земния климат. Щяхме да пращаме подписката до правителствата от цял свят. И след първоначалния ентусиазъм най-запаленият от колегите, който се зае с цялостната организация, би отбой. Разбираме го, страх го е да не остане без хляб, ако каже истината.
– Сигурно това не е единствената изгубена битка с голямата измама?

Б.К.: Наскоро се вбесих от една статия в сп. „Нейчър” – за това как в резултат на човешката дейност се разширяват тропическите зони. И двамата с колежката седнахме и написахме опровержение, в което доказвахме, че причината е повишената слънчева активност. Според правилата на „Нейчър” трябваше първо да изпратим опровержението на авторите на статията и те ни отговориха, че не са работили по това, но го приемат като възможно обяснение.
К.Г.: А знаете ли какво ни отговориха от „Нейчър” – това беше поръчкова статия и ние опровержения на поръчкови статии не правим. Точка!

– Редакцията на списание „Нейчър” пуска поръчкови статии и лъжи за въглеродния диоксид?!!!

К.Г.: Не само „Нейчър”. В много списания не се допускат статии, които противоречат на тезата за антропогенното глобално затопляне. В списания, които не поддържат тази политика, се сменят главни редактори. Уволняват се учени, манипулират се научните данни. След скандала Климатгейт от средата на ноември много неща за Глобалната измама станаха известни. 60 мегабайта лъжи и измами. Стана известно как научни институти в Англия и САЩ се договарят как да манипулират данните, за да докажат, че сегашното затопляне няма равно на себе си. Както и по колко десетки милиона са получавали, за да манипулират научната истина.
Б.К.: Там има конкретно мейл, в който се казва: ох, не мога да се справя със захлаждането през последните години! И му отговарят: абе махни данните от последните няколко години и направи малко статистическа обработка и нещата ще си дойдат на мястото.
К.Г.: За мен най-интересното в тия мейли беше една компютърна програма, която така обработва данните от последните 20 години: измерените температури в началото на периода се намаляват, а в края се увеличават, за да се засили затоплянето и то да изглежда като най-голямото затопляне на Земята въобще.
Б.К.: А пък как се саморазправят с „непослушните” учени: „Не се притеснявай! Говорих с директора й, той каза, че ще я пенсионира!”

– Като стана въпрос за уволнения – чувам, че до две седмици закриват Института за слънчево-земни изследвания?

К.Г.: Така се говори. Без работа няма да останем, разбира се, но целият ни екип от 74 човека ще бъде разтурен. Нещо, което после не може да бъде възстановено лесно. Освен това орязаха с 10 млн. лв. бюджета на БАН. Нали сме „феодални старци” и само ходим и събираме заплати.
Б.К.: Твърдят, че БАН е „нереформирана структура”. Аз задавам простичкия въпрос на министър-председателя: какво всъщност се иска от БАН? Сигурен съм, че правителството не знае какво иска от нас. Може би са наясно само с личния си интерес. Защото, гледайки сегашния бюджет на България, смятам, че е писан от човек, който няма нищо общо с икономиката. Подписвам се под това. В резултат имаме едно кречетало насреща и никакво бъдеще за българската наука. Искат не само БАН да изчезне, но и българската наука да бъде ликвидирана. Откомандированият от Световната банка убива България, иска цялата ни икономика да се сведе до хотелите и въобще креватна икономика.
К.Г. : През 2008 г. Симеон Дянков даде едно интервю, още преди някой да знае, че ще става министър на финансите, в което беше изчислил, че като се закрие БАН и се разпродадат имотите му, ще се спечелят едни 280 млн. евро суха пара. Тогава г-н Дянков на 20 реда се размечта как с тези пари ще купи ценни книжа, как ще ги развърти на борсата и колко приход ще реализира за бюджета.

– Това вече сме го гледали – Милен Велчев подобри сериозно финансовото си състояние като министър. Може би с подобни идеи и едни 680 млн. евро от фискалния резерв на разположение.

Б.К.: Една от задачите при ликвидацията на БАН е да се нахранят котараците. Те дават зор и нямат търпение. Те се притесняват – кой ще чака още 10 години, тогава ще дойдат други играчи, я камилата, я камиларят. Ето, това е истината от всичките тия приказки за бюджета.