Голяма част от записите за полицейско насилие при протеста срещу БФС м.г. са унищожени

Изтрити са голяма част от записите от охранителните камери от протеста срещу ръководството на Българския футболен съюз на 16 ноември м.г., когато имаше брутално полицейското насилие срещу недоволни граждани и журналисти.

За това съобщават от Асоциацията на европейските журналисти. АЕЖ подаде сигнал за полицейско насилие срещу журналисти в България и на 7 март 2024 г. е получила отговор, от който се разбира, че са запазени една 10 записа. Асоциацията поиска от Столичната община да прегледа записите и се установи, че това е невъзможно, тъй като са минали повече от 14 дни от събитието и повечето записи са унищожени.

В отговора се посочва, че са предприети дисциплинарни действия срещу 13 полицейски служители, като четирима от тях са уволнени. 16 709 полицаи са преминали обучение за гарантирането на сигурността на журналистите по време на масови мероприятия.

„АЕЖ приканва представителите на медиите да се обозначат ясно като такива, а служителите на МВР стриктно да се придържат към правилата и да не крият своите идентификационни номера, както се случи на 16 ноември 2023 г.“, посочват от асоциацията.

От там призовават Столичната община да промени правилата, по които се съхраняват и обработват данните от охранителните камери.

„През ноември миналата година поискахме по закона за достъп до обществена информация достъп до записите от протеста. След първоначален отказ и ново заявление, след забавяне от повече от месец получихме възможност да прегледаме записите, но се оказа, че голяма част от тях вече са унищожени – върху тях е презаписана нова информация. Бяха ни предоставени едва 10 записа, които са били архивирани по искане на други служби. За останалите записи ни бе посочено, че са изтрити от системата, тъй като са минали повече от 14 дни от събитието. На въпросните 10 записа не се виждаше нещо, което да бъде от съществен интерес за разследването на полицейското насилие“, изтъкват от АЕЖ.

От Столичната община е била поискана информация за процедурите, по които се е случило унищожаването на видеата. И се оказало, че правилата за обработване на лични данни в системата за видеонаблюдение на СО са утвърдени със заповед от 2018 г. Според тях постъпилата информация автоматично се индексира и съхранява във файл от съответното денонощие. Информацията се предоставя след постъпило искане от ръководител на компетентен орган. Заличаването на видео или снимкова информация се извършва по реда на раздел IV от тези правила. Задължително се извежда списък на изтритите файлове, който се утвърждава от шефа на дирекция „Сигурност“. За изтеклия месец се изготвя и протокол на изтритите файлове, който също се утвърждава от въпросния шеф и се завежда в специален регистър.

„След ново наше запитване по ЗДОИ ни беше обяснено, че въпросните правила, свързани с изготвяне на протокол и списък на изтритите файлове се прилагат само за записи, които са били архивирани. При останалите изтриването е автоматизиран процес и зависи от капацитета на сървърите, но записите от различните камери се изтриват след изминаването на между 13 и 60 дни“, посочват още от АЕЖ.

Асоциацията констатира, че това води до абсурдната ситуация, в която дори на граждани или журналисти да им бъде предоставен достъп до записите от камерите по Закона за достъп до обществена информация, те физически вече са унищожени. Причината – срокът за отговор по ЗДОИ е до 14 дни от постъпването на искането. Това налага промяна на правилата на общината, за да се избегнат подобни абсурди в бъдеще.