ГРАБЕЖ: Спестяванията за втора пенсия се стопиха

Универсалните пенсионни фондове завършват по-оптимистично суперкритичната 2022 г., но за повечето българи постъпленията от осигуровки не стигат, за да се покрият загубите от кризата на световните пазари. Дори там, където спестяванията в индивидуалните партиди успяват да надхвърлят нивото отпреди кризата, увеличението е далеч от внесеното през годината. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор за резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества у нас към края на годината.

В края на 2022 г. средният размер на натрупаните средства в активните партиди (тези, в които е внесена поне една осигурителна вноска през последните 12 месеца) е 5626,98 лв. Това е със 178,69 лв. по-малко спрямо състоянието на партидите през декември 2021 г. – последният добър месец преди началото на кризата, която с малко изпревари началото на войната в Украйна. Намаление има, въпреки че през годината средностатистическият осигурен е внесъл 992,76 лв. осигуровки или 82,73 лв. средно на месец.

Все пак загубите в края на годината са значително по-малки в сравнение с това, което наблюдавахме по-рано. В най-критичния момент на годината за фондовете – септември, ситуацията изглеждаше много по-тежка. При 5805,67 лв. средни натрупвания в партидите към декември 2021 г., тогава сумата се бе сринала на 5348 лв. Освен това сега четири фонда всъщност успяват да надскочат нивата от декември 2021 г., макар и не с толкова, колкото сме внесли като осигуровки:

– „Съгласие“ увеличава средния размер на натрупаните средства в активните партиди от 5756,13 лв. през декември 2021 г. на 5787,50 лв. година по-късно. Средният размер на постъпленията от осигуровки в този фонд обаче е 959,4 лв. на човек за годината;

– „ЦКБ-Сила“ увеличава средната сума в партида от 6233,29 лв. на 6491,53 лв. (декември 2021 г. спрямо декември 2022 г.). Средният размер на постъпленията от осигуровки на един човек е 992,40 лв. за годината;

– „Бъдеще“ увеличава средното натрупване в партида от 3246,88 лв. на 3483,19 лв. Тук постъпленията от осигуровки за годината са 913,20 лв. на човек;

– „Топлина“ увеличава средния размер на натрупаните средства в активните партиди от 3149,62 лв. на 3276,98 лв., но при внесени 926,40 лв. на човек за годината.

При трите големи фонда – „Доверие“, „Алианц“ и „ДСК-Родина“, където са 64% от осигурените за втора пенсия, наваксването е по-трудно. Средният размер на натрупаните средства в активните партиди в „Доверие“ към края на декември 2022 г. е 5441,65 лв. при 5767,03 лв. в края на 2021 г. Постъпленията от осигуровки средно на човек в този фонд са 891 лв. за годината. В „Алианц“ партидата е намаляла от 6197,26 лв. в края на 2021 г. до 6034,73 лв. сега, като постъпленията от осигуровки са 962,28 лв.

„ДСК-Родина“ е интересен случай – тук средното натрупване в индивидуалната партида намалява сериозно от 5931,49 лв. в края на 2021 г. на 5602,36 лв. в края на 2022 г. Всъщност обаче този фонд успява да увеличи нетните си активи за този период – от 3,235 млрд. лв. на 3,299 млрд. лв. през декември 2022 г. В „Съгласие“ се наблюдава обратното – тук партидата се увеличава, но нетните активи намаляват за същия период от 1,646 млрд. лв. на 1,557 млрд. лв.

Общата картина на брутните постъпления от осигуровки и на динамиката на нетните активи на фондовете потвърждава това, което виждаме в индивидуалните партиди – при внесени общо 1,952 млрд. лв. през 2022 г., нетните активи на 10-те универсални фонда намаляват от 16,743 млрд. лв. на 16,548 млрд. лв. В тези числа обаче има и добра новина. Спрямо септември фондовете са успели да възстановят 903 млн. лв. и това е постигнато само за три месеца.