◊ÈÂÒÔÙÔÌÁËÁÍ ÛÁÏÂÒ· Ô ÌÂÔÚ ÃÁÙÒÔÔÎÈÙÁÚ  ·ÛÙÔÒÈ·Ú  ·ÎÎÈÌÈÍÔı ·Ô ÙÔÌ ¡Ò˜ÈÂÈÛÍÔÔ ¡ËÁÌ˘Ì Í·È –·ÛÁÚ ≈Îη‰ÔÚ …ÂÒ˘ÌıÏÔ, œ ÌÂÔÚ ÃÁÙÒÔÔÎÈÙÁÚ ÂÍΘÙÁÍ ·Ô ÙÁÌ Ûı̉ÒÈ·ÛÁ ÙÁÚ …ÂÒ·˜È·Ú ÙÁÚ ≈ÍÍÎÁÛÈ·Ú ÙÁÚ ≈Îη‰ÔÚ ÛÙÈÚ 8 œÍÙ˘‚ÒÈÔı ”ÙÁ ˆ˘ÙÔ Ô ÷Ÿ‘œ ◊—«”‘œ” ֜ի”//…≈—¡ ”’Õœƒœ”

Гръцката църква започна кампания срещу гей браковете

Гръцката църква започна активна кампания срещу легализирането на еднополовите бракове. Темата се обсъжда и по време на литургии в храмовете. Премиерът Кириакос Мицотакис обаче е готов да внесе съответния закон за гласуване в парламента, съобщава БНР.

В специално комюнике се посочва, че Църквата не приема за нейните членове съжителство от един и същи пол и всякакви други форми на съжителство, различни от брака“, като „съюз на мъж и жена пред Христос“.

Реално църквата в Атина и Вселенската партиаршия застанаха срещу всякаква форма на законодателно уреждане на брак между еднополови двойки, както и осиновяването на деца от тях. В изказвания митрополити достигнаха до крайност, като обявиха гей двойките за „болни хора“. Гръцкото общество е разделено, показват проучванията.

Премиерът Мицотакис е категоричен, че в скоро време проектозакон, който урежда „равенство и свободен достъп до брак на всички граждани“, влиза за гласуване.

Очаква се законът да бъде приет с подкрепата на социалистите и партията СИРИЗА.