Град комуна: Легализацията на дрогата докара Портланд до невиждани дъна (ВИДЕО и СНИМКИ)

На наркозависимите се даде свобода, преди да бъдат предприети мерки за тяхното лечение и това доведе до пълен хаос

Портланд, Орегон, придоби лоша слава като град, в който всички наркотици са легални, а наркоманиите и бездомността са широко разпространени.

*Преупреждаваме, че статията е със съдържание, което може да не е подходящо за чувствителни хора. 

Декриминализацията на наркотиците доведе до различни странични ефекти, включително повишени нива на престъпност и проблеми с общественото здраве. Популярният ютубър Тайлър Оливейра разгледа проблема в свое видео и със свои съратници обсъди потенциални решения за справяне с кризата.

За да придобие представа за ситуацията, той разговаря с Кевин, отдаден социален работник с опит от първа ръка в работата с бездомното население.

Нарастващата криза

Кевин, пребиваващ цял живот в Портланд и социален работник, е свидетел на ескалиращата криза с бездомните от първа ръка. Той подчертава спешната нужда от разумен подход, съчетан с усилия и страст, за решаване на проблема. Докато придружаваше Кевин в работата му, Тайлър стана свидетел на разпространението и пристрастяването към наркотици, наркосцената на открито и предизвикателствата, пред които са изправени правоохранителните органи при ефективното справяне с престъпността.

Среща с „кметове“ на лагери

В големите лагери на Портланд Кевин запозна аудиторията с „кметове“ – бездомни хора, които действат като лидери в тези общности. Въпреки връзката на Кевин с тях не е скрита опасната среда и разпространението на насилието, с което той се сблъсква по време на усилията си за популяризиране на проблема. Рискът от физическо нападение, включително намушквания с нож и побой, допълнително подчертава сериозността на ситуацията.

Разкриване на епидемията от наркотици

За да разберем как Портланд е погълнат от пристрастяване към наркотиците, създателите на клипа ни отдевоха и запознаха с наркозависими в центъра на Портланд. Фентанилът, мощен синтетичен опиоид, измести много други лекарства и стана тревожно популярен през последните години, твърди Кевин. Употребяващите открито консумират наркотици на обществени места, като лицата показват тежки психични заболявания и липса на достъп до подходящо лечение.

Последици и предизвикателства

Епидемията от наркотици имаше тежки последици, водещи до повишени нива на престъпност, затворени предприятия и компрометирана обществена безопасност. Наличието на фентанил и последвалото нарастване на инцидентите, свързани с наркотици, създадоха опасна среда както за бездомните, така и за общността като цяло. Освен това липсата на ефективна помощ и услуги за подкрепа, влошава ситуацията.

Проучване на усилията

Кевин и Тайлър проучиха усилията на града за справяне с кризата, особено чрез приюти и програми за помощ. Кевин обаче посочи недостатъците в системата за подслон, цитирайки случаи на кражби и нехигиенични условия. Бездомните хора често се сблъскват с предизвикателства, когато се опитват да получат достъп до тези ресурси, с ограничена налична подкрепа за лечение на психично здраве и възстановяване от злоупотреба с вещества.

Въздействието на декриминализацията

Решението на Портланд да декриминализира наркотиците е вдъхновено от успешни модели в страни като Португалия и Холандия. Въпреки това, за разлика от тези страни, Портланд не успя да приложи цялостни системи за помощ преди декриминализацията. Липсата на достъпни програми за възстановяване и свободата, предоставена на употребяващите наркотици без подходяща подкрепа, доведе до непредвидени последици и още по-предизвикателна ситуация.

Заключение 

Портланд, Орегон, се намира в разгара на наркомания и криза на бездомността, като декриминализацията на наркотиците е важен фактор, допринасящ за това. Реакцията на града, макар и добронамерена, не успя да осигури необходимата подкрепа и рехабилитационни услуги за засегнатите. За ефективно справяне с кризата е необходим всеобхватен подход, включително достъпно лечение, подкрепа за психично здраве и дългосрочни решения за бездомността. Само чрез комбинация от тези усилия Портланд може да възвърне репутацията си и да осигури по-добро бъдеще за жителите си.