Групата на ПП-ДБ се разцепи за кандидатурата на Атанасова за КС

Поне четирима депутати от парламентарната група няма да гласуват "за" назначението на "парламентарното острие" на ГЕРБ в КС

В групата на ПП-ДБ отново има напрежение – този път заради номинацията на Десислава Атанасова (ГЕРБ) за конституционен съдия. Поне четирима депутати от парламентарната група няма да гласуват „за“ назначението на „парламентарното острие“ на ГЕРБ в КС.

Това става ясно от позиция на „Зелено движение“, част от „“малката коалиция ПП-ДБ, изпратена до медиите. В нея се посочва, че:

„Зелено Движение” не подкрепяме номинацията на Десислава Атанасова и предлагаме на всички депутати от ПП-ДБ да останат верни на принципите, в името на които сме се обединили, като гласуват „против”.

В групата на ПП-ДБ депутатите на „Зелено движение“ са Владислав Панев, Даниела Божинова, Васил Тодев и Илина Мутафчиева. Те със сигурност няма да подкрепят Атанасова. Очаква се „против“ да гласува и бившият вътрешен министър Бойко Рашков.

След минути предстои изслушването на кандидатите за конституционни съдии, а гласуването ще е до края на месеца.

Публикуваме цялата позиция на „Зелено движение“:

Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията, като единствено на него е дадено правото да тълкува конституцията и да се произнася по противоконституционност на закони. Конституционният съд е гарант за прилагането на принципа на правовата държава, който се изразява в упражняване на държавна власт на основата на конституция, в рамките на закони, които съответстват на конституцията. Поради това от особена важност е при избора на конституционни съдии от Народното събрание да бъдат номинирани личности, притежаващи високи професионални и нравствени качества, при спазването на открита и ясна процедура. Конституционните съдии трябва да имат безспорен авторитет и много висока професионална компетентност, като от особена важност е изискването да бъдат независими при работата си в Конституционния съд.

Както посочихме в становището на партията от декември 2023 г., начинът, по който ще бъдат избирани членовете на тези институции и регулаторни органи, е тестът доколко успешна е проведената конституционна реформа. В тази връзка посочихме и риска от номинации и избор на кандидатури по „необосновани с обществения интерес партийни договорки“.

При последните промени на конституцията беше приет нов текст на чл. 91б, съгласно който „Народното събрание спазва принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост при избора на членове на органи, които изцяло или частично се избират от него, за да гарантира тяхната независимост.“ Още при провеждане на първата процедура станахме свидетели на неспазване на посочената разпоредба и бяха създадени съмнения за разпределение на партийни квоти. Предлагането само на една номинация от страна на ПП-ДБ без достатъчно предварително вътрешно обсъждане, както и подкрепата за номинацията на ГЕРБ от страна на председателите на коалицията ПП-ДБ, не е съгласувано с политическа партия „Зелено движение“, част от обединението.

На следващо място, не можем да се съгласим с предложената кандидатура на г-жа Десислава Атанасова. Смятаме, че тази номинация създава напрежение и съмнения в обществото относно изпълнение на изискванията на Конституцията за заемане на поста и надделяване на политическите над професионалните качества. Подобни възражения на „Зелено движение“ за политически, а не професионален избор важат и към номинацията за Конституционен съдия на ПП „Възраждане“ – народния представител Цвета Рангелова.

Водени от горното, ние от политическа партия „Зелено Движение” не подкрепяме номинацията на Десислава Атанасова и предлагаме на всички депутати от ПП-ДБ да останат верни на принципите, в името на които сме се обединили, като гласуват „против” тези две номинации.