Гвоздейков спря поръчките за нови влакове за 2,6 млрд.

Нови четири обществени поръчки за доставка на железопътен подвижен състав са спрени от министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Те бяха стартирани по време на служебното правителство и са по Плана на за възстановяване и устойчивост. Гвоздейков вече прекрати процедурата за доставка на 18 електрически локомотива с прогнозна стойност 93 млн. лв. без ДДС заради нецелесъобразно заложени изисквания. Но този път общата сума е много по-сериозна – над 2,6 млрд. лв.

Става въпрос за закупуване на 7 двуетажни мотриси (прогнозна стойност 410 млн. лв.),  35 едноетажни мотриси (1,1 млрд. лв. прогнозна стойност) и 20 пуш-пул състава (1,2 млрд. лв.). Проверка в регистъра на обществените поръчки показва, че и трите процедури са прекратени със сходни мотиви на 21 юни. И в трите решения се изтъква като непреодолим проблем изискването поддръжката на състава да се извършва в ремонта база, посочена от възложителя. Изграждането на базата ще бъде след провеждането на отделна обществена поръчка, отново с пари от хазната. Именно липсата на гарантирано финансиране за това е посочено като причина за спиране на процедурите.

Транспортният министър Георги Гвоздейков се е снабдил за целта и с нарочно писмо от МФ, в която се казва, че в проектобюджет 2023 и в прогнозата за следващите години няма заложени такива разходи. Отпадането на изискването за базата променя и сроковете за доставка. Заради предвиденото строителство на ремонтна база е предвидено първата доставка да стане не пора от 24 месеца от началото на изпълнение на договора.

Отпадането на тези изисквания би довело до съществена промяна в условията и разширяване на кръга на заинтересованите лица, което налага обявяване на процедурите наново, счита Гвоздейков.   По указания на министър Гвоздейков, вече има работен план за изготвяне на промени в заданията на поръчките, като целта е до един месец те да бъдат стартирани отново, посочват от министерството на транспорта.

Мотивите, с които се прекратяват по същество най-големите обществени поръчки по плана за възстановяване и устойчивост, са странни, доколкото цялата документация е съгласувана с Европейската комисия, изтъкват експерти. И самите инвестиционни проекти, част от плана за възстановяване, и конкретната документация за поръчките са съгласувани в Брюксел. Това бе и една от причините за забавянето при откриването им. До съставяне на заданията се стигна след друга проточила се дълго пазарна консултация.

Възможно е отлагането на процедурите да доведе до допълнителни проблеми със сроковете за плащания по плана за възстановяване. Отчитането на тези договори като сключени е условие за извършавен на трето плащане по плана. Първоначалният график предвиждаше това да стане още тази година, но според най-розовите прогнози, залегнали в последния вариант на проектобюджет 2023, тази година ще има само второ плащане. Не е ясно дали решенията за прекратяване на процедурите няма да бъдат обжалвани.

МОТИВИ

Промените в условията на търговете ще позволят също поддръжката на подвижния състав да се осъществява по най-ефективния начин, който ще бъде избран и гарантиран от участниците. „Заложеният към момента механизъм за осигуряване на ремонтни бази за поддръжка,  е високорисков, поради това, че изграждането им ще е ангажимент по други обществени поръчки, за които до 2025 г. дори няма заложено финансиране“, подчерта министър Гвоздейков. Той допълни, че процедурата за отдаването им под наем не е достатъчно ясна, което също създава допълнителни рискове.

Осигуряването на поддръжката на подвижния състав следва да се осъществява изцяло на пазарен принцип, като по този начин участниците ще се насърчат дългосрочно да инвестират в страната, изграждайки модерни ремонтни бази, в които да  се ремонтира и друг подвижен състав. С изграждането на държавна ремонтна база под наем, това няма да бъде възможно, тъй като тя ще може да се ползва само за целите на поддръжката на подвижния състав по НПВУ, се посочва още в мотивите на решението.