енциклопедия
енциклопедия

И България скочи срещу македонската енциклопедия

Българската дипломатическа мисия в Скопие излезе с остра протестна позиция по повод съдържанието на новата двутомна македонска енциклопедия. В нея например пише, че асимилацията на македонците в България напредвала бързо заради близостта на двата езика. В декларацията на посолството ни се казва, че е недопустимо за страна, която иска да стане член на НАТО и ЕС, да използва архаична лексика и идеологеми от времето на Студената война. В текста пише още, че този подход от страна на Македония противоречи на приетия в тези организации тон и не допринася за елиминирането на говора на омразата. Това е неприемливо за едно издание, което претендира да бъде научно, но явно за пореден път е подчинено и преследва конюнктурни политико-пропагандни цели.

В документа се изтъква, че България нееднократно е подчертавала, че съвместният и обективен прочит на общата за двете държави история е напълно възможен при строго научен анализ на историческите факти и обстоятелства, изтъква нашата дипломатическа мисия. „За съжаление текстовете, отнасящи се до България в споменатата енциклопедия, очевидно не са плод на такъв анализ“, се подчертава в декларацията.

Енциклопедията е творение на създателя на македонизма академик Блаже Ристовски. В предговора му пише, че не можело в енциклопедията да няма страници за културната и националната автономия на пиринския дял на Македония през 1947-1948 година. Също така не можело да не бъде споменато и за съвременната македонска борба за национални и човешки права в Република България.
Поради острата реакция от страна на България и Албания, както и критиките, отправени от САЩ и Великобритания, вчера на извънредна среща на Македонската академия на науките беше решено да бъдат променени спорните в енциклопедията текстове.