И таз добра: Срути се крепостта „Баба Вида“

Община Видин е сезирала Министерство на културата за паднала част от каменната зидария от външната страна на бойна кула на средновековната крепост „Баба Вида“.

Общински служители са обезопасили мястото, което не попада в маршрута на посетителите на крепостта, уточняват от общинската администрация.

Сигналът за срутването е постъпил на 23 август, сряда, от служител на община Видин, придружен със снимков материал.

Историческата забележителност „Баба Вида“ е публична държавна собственост и паметник на културата от национално значение.

През 2017 г. по силата на договор с Министерството на културата, на Община Видин е предоставено безвъзмездно право на управление на обекта за срок от 10 години. Местната институция обаче не може да извършва каквито и да било ремонтни и реставрационни дейности, защото съгласно Закона за устройство на територията възложител на инвестиционните проекти е собственикът на обекта.

През миналата година Община Видин е предприела мерки по Закона за културното наследство, които са се изразявали в извършване на проверки от междуведомствени комисии, като на базата на съставените констативни протоколи е издадена заповед на кмета с указания към собственика за извършване на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи.

Заповедта е изпратена и получена в Министерството на културата, заявяват от общинската администрация в съобщение на страницата си. Изтекъл е 14-дневният срок за обжалване и същата е влязла в сила на 10.08.2023 г.

Днес кметът д-р Цветан Ценков е изпратил писмо до министъра на културата и до областния управител на Видин по повод възникналия инцидент и с искане за предприемане на спешни спасително-реставрационни дейности заради компрометираните участъци в крепостта, допълват от Община Видин.