Има ли радиационна опасност за България след теча в Новоуралск?

Няма опасност за България вследствие на инцидент в Уралския електрохимически комбинат в руския град Новоуралск и изтеклото вещество от разхерметизирана система за обогатяване на уран за атомни електроцентрали, съобщава Министерството на околната среда и водите, което следи непрекъснато радиационния гама-фон на територията на страната.

В информацията, разпространена от РИА Новости се посочва, че нивата на радиация в обекта и околността на Новоуралск са нормални. Урановият хексафлуорид, изтекъл от разхерметизирал се цилиндър, се използва за обогатяване на уран за атомни електроцентрали. Инцидентът е локален, а мястото на предполагаемата авария се намира далеч от територията на България.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на територията на България над естествените вариации, характерни за гама-фона в пунктовете за измерване.

МОСВ чрез Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Системата разполага с 26 автоматични мониторингови станции разположени на територията на страната, които извършват непрекъснати измервания на радиационния гама-фон.

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е част от Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP). Данни за радиационния гама-фон от нашата страна се подават към EURDEP на всеки един час и могат да бъдат наблюдавани по интернет на този адрес.

На страницата на Изпълнителна агенция околна среда, всеки ден след 11.30 ч. се издава ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

По повод военните действия на територията на Украйна, експерти в лабораторията по радиационни измервания, към системата на ИАОС, работят с разширена библиотека за детерминиране, включваща всички възможни гама излъчващи радионуклиди.