Thermometer with blur green background for cooling air low temperature from plant tree garden

Инспекцията по труда към работодателите: Събразете графика с жегите

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че трябва да съобразят режима на работа на работeщите в предстоящите летни месеци. При работа на открито те са задължени да предприемат мерки за предотвратяване на риска от прегряване при червен или оранжев код за опасни жеги.

При работа на закрито в работните помещения също трябва да бъде осигурена оптимална температура.

Каква е оптималната температура за работа на закрито по закон?

През топлия период градусите на закрито трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса.

При определени изключения – при много висока температура навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Мерки срещу жегата

При работа на закрито се препоръчва въвеждането на технически мерки, докато при работа на открито по-добър ефект имат организационните мерки, като въвеждане на повече почивки, които да се прекарват в специално осигурени климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др.

Организационните мерки и осигуряване на подходящи помещения за почивка са по-работещи и при работни процеси на закрито, при които поради естеството на дейностите не биха могли да се постигнат оптимални температури – например при леене на метали или работа в хладилни помещения.

За възстановяване на топлинния и водно-солевия баланс на организма трябва да се осигури достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности.

Осигуряването на долекарска и първа медицинска помощ е задължение на работодателя, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

Проверките на микроклимата са приоритет в дейности, като строителство и селско стопанство, където трудът се полага основно на открито. Контролните органи извършват проверки както по сигнали, така и по време на текущата си инспекционна дейност.

За 2023 г. в Инспекцията по труда са постъпили 55 броя сигнали за работа при високи температури. По-голямата част от тях са за работа в закрити помещения.

Практиката показва, че при работещите на открито работодателите по-често се съобразяват с горещините и прилагат мерки за минимизиране на негативните последици от работата при високи температури.