Инспекторатът към Висшия съдебен съвет прекратил 4 проверки срещу съдия Георги Ушев

ВИнспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са проверявани сигнали за натиск на магистрати от страна на съдии от Специализирания съд и за нерегламентирани контакти на съдии и прокурори. Такива сигнали са постъпвали и срещу съдия Георги Ушев, но на практика не са били проверени по същество и са прекратени.

 

До момента в Инспектората не са проверявали дали магистрати са посещавали частния клуб на убития Мартин Божанов-Нотариуса – информация, която се коментира публично от няколко седмици – защото не са получил сигнали за това.

 

Това се разбира от отговор на въпроси на „Дневник“ по темата за натиска над съдии и за влияние на Божанов-Нотариуса в съдебната система.

От Инспектората посочват, че посещения на частен клуб от страна на магистрати може да „ангажира компетентността на ИВСС, в случай че бъдат оповестени периода и имената на съдиите и прокурорите, които са посещавали клуба“. До настоящия момент обаче в медиите липсвали публикации с такава конкретика, заради което Инспекторатът не може да се самосезира. Така от отговорите се разбира, че и никой друг не го е сезирал за проверка дали магистрати са посещавали частния SS club.

Проверяван ли е съдия Ушев

На уточняващи въпроси на „Дневник“ за сигналите, които са постъпвали срещу съдия Георги Ушев, който беше шеф на закрития вече Апелативен специализиран наказателен съд, от Инспектората посочват, че те са били общо четири. Получени са през 2019, 2020 и 2022 г.

Георги Ушев е съдията, оправдал на първа инстанция Божанов през 2006 г. за кражба на дело от Върховния касационен съд (ВКС). 15 години по-късно неговият състав в Апелативния специализиран наказателен съд няколко пъти постановява задържане на бизнесмена Веселин Денков, чийто случай стана повод за първите публични разкрития за схемата на влияние на Нотариуса и е в основата на разследването на Антикорупционния фонд „Списък за бърз контрол“.

По време на изслушване в парламентарната комисия, създадена след убийството Божанов в четвъртък (29 февруари) бившата манекенка Ивайла Бакалова и партньорът й Веселин Денков посочиха имената на съдиите Андон Миталов, Георги Ушев, Галя Георгиева, бившия главен прокурор Сотир Цацаров, прокурора Димитър Франтишек като съпричастни към репресията, която им е била наложена, след като анонимни свидетели заявили, че Денков финансира протестиращи срещу Бойко Борисов и Иван Гешев през лятото на 2020 г.

Съдия Георги Ушев в момента правораздава в Софийския апелативен съд.

„Предвид съдържащите се в тях данни, сигналите са регистрирани по реда на глава девета, раздел Iб от ЗСВ. По реда на тази глава се извършват проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Проверките се извършват по ясна процедура, разписана в ЗСВ, Правилника за организацията на дейността на ИВСС, Вътрешните правила за извършване на проверки за интегритет и Вътрешните правила за опазване на самоличността на лицата, подали сигнал за извършване на проверки по реда на глава девета, раздел Іб ЗСВ“, отговарят от инспектората.

Тези сигнали са били разпределени от главния инспектор на инспектор по реда на постъпването му на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Инспекторът, на когото сигналът е разпределен, проверява редовността и допустимостта на сигнала. За да е редовен, което е условие за образуване на проверка срещу конкретен магистрат, сигналът трябва да отговаря на всички изисквания по чл. 175л, ал. 5 от ЗСВ.

Освен да е редовен, за да се образува проверка, той трябва да бъде и допустим – да е насочен срещу магистрат, да не е изтекла давността за образуване на дисциплинарно производство и за същото нарушение да не е наложено на магистрата дисциплинарно наказание.

Проверките са прекратени, защото сигналите не отговаряли на изискванията

Проверката на сигналите срещу съдия Ушев и по четирите сигнала е била прекратена, като причината е, че нито един от тях не е отговарял на изискванията на чл. 175л, ал. 5 от ЗСВ. На подателите на сигналите е даван тридневен срок за отстраняване на нередовностите по тях. В указания срок нередовностите не са били отстранени, поради което производствата по сигналите са били прекратени.

Това се разбира от отговорите на инспектората, което означава, че на практика не е извършвана проверка по същество. Не е известно за какво са били сигналите.

„Дневник“ потърси съдия Ушев за коментар по темата и за допълнителни въпроси, но той не отговори на обажданията.

„В ИВСС са постъпвали, сигнали свързани с нарушаване независимостта на съдии, прокурори и следователи. Информация за тези сигнали и за резултатите от проверките на ИВСС обаче ще предоставим на създадената с решение от 20 февруари 2024 г. временна комисия от членовете на ВСС, както и на създадената в Народното събрание Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, а в случай че ни бъде поискана – и на СГП във връзка с образувани досъдебни производства“, отговарят от инспектората, като отказват да дадат допълнителна информация колко са тези сигнали и за какви конкретни нарушения.

„Дневник“ не получи отговор и на въпроса срещу кои съдии и магистрати са били подавани въпросните сигнали, но уточняват, че в случаите, в които в сигналите са били налице и данни за извършено престъпление от общ характер, са уведомявали прокуратурата.

Проверки на мерки

На въпрос дали инспекторатът е проверявал законността на мерките за неотклонение и по-конкретно за най-тежките – „задържане под стража“ и „домашен арест“, от инспектората посочват, че проверката за законността на налаганите мерки за неотклонение не е сред правомощията им. Такава проверка се извършва по процесуалния ред на НПК от горестоящата съдебна инстанция, уточняват от органа.

От там посочват, че през 2017 г. ИВСС е извършвал проверка на реда и практиката при разпределението на дела с предмет: мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ в Апелативния специализиран наказателен съд.

Наред с това през 2018 г. ИВСС е извършил и комплексни планови проверки на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд с обхват на проверките от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. и с няколко задачи.

Трябвало е да бъдат установени времевите стандарти за администрирането на отделните видове дела, срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на мотивите към постановените присъди.

Проверявани са върнатите за доразследване дела – какви са причините и основанията, както и спрени наказателни дела. Проверката е обхващала изпълнението на присъдите, сроковете и причините за евентуално просрочване.

Проверявани са общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни присъди, като е извършван и общ контрол, който включва ревизии от горестоящ съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

Инспекторатът не знае и за следене на магистрати

На въпрос дали в инспектората са получавали сигнали или данни за подслушвани магистрати, както и за това, че по отношение на тях са използвани специални разузнавателни средства, отговарят, че контролът върху прилагането на СРС не е в правомощията им.

„В този смисъл не разполагаме с информация за използвани специални разузнавателни средства спрямо магистрати. Компетентният орган, който осъществява наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, е Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, поради което не можем да предоставим отговор“, допълват от ИВСС.

От отговорите на инспекторите остава впечатление, че те не са активни по най-горещата тема в съдебната система през последния повече от месец.

„Инспекторатът е държавна институция, която е в очевидна будна кома. Освен да се получават заплати там, не знам какво друго се прави в тази институция в последните години, откакто е извън мандат. По тези казуси, които разтърсват магистратурата, инспекторатът е абсолютно отсъстващ. Главният инспектор не съм видял от години да се появява или да каже нещо. Това само потвърждава излишността на тази структура. Колкото по-бързо бъде закрита, а не да се търсят начини да бъде реформирана, толкова по-добре“, коментира в интервю за „Дневник“ правният експерт на АКФ Андрей Янкулов.

Мандатът на настоящия състав на ИВСС изтече още през 2020 г. и оттогава парламентът не успя да избере нов.

Съдия Цариградска е била заключена в инспектората по време на проверката

Съдия Владислава Цариградска, която още през 2020 г. се оплака от натиск от страна на Мартин Божанов-Нотариуса, беше обект на проверка от Инспектората към ВСС, поискана от нея самата. Проверката приключи с извод, че не е установен конфликт на интереси, нито са открити данни тя да е получавала подкуп.

На заседание на ВСС през февруари 2020 г. Цариградска разказва, че е била третирана по унизителен начин – била заключена в стая, докато трае изслушването й, и съпровождана от служител на инспектората до тоалетната. Твърденията й са публично достъпни от пълния стенографски протокол от 25 февруари 2020 г., публикуван на сайта на ВСС. „Категорично заявяваме, че такава практика в ИВСС няма. Никой никога не се е отнасял с проверяваните магистрати по начина, по който твърди съдия Цариградска“, отговарят от инспектората на въпросите на „Дневник“ дали такова поведение и отношение е типично за всички проверявани и защо е било нужно.

От там обясняват, че изслушванията на магистратите по проверките поради липсата на друго помещение се провеждат в кабинет, определен за осъществяване на функциите на специализираното деловодство, а в него постоянно влизат инспекторите и експертите, на които са разпределени преписки.

„Когато има изслушване на определен магистрат, за да защитим правата му, от външната страна на вратата на помещението се поставя табела с надпис „Изслушване“. Въпреки това, практиката показа, че служителите продължават да опитват да влизат в помещението, за да си получават и проучват преписките, които са им разпределени. Това налага и заключване на помещението по време на изслушванията, независимо от личността на проверявания, с цел да му се осигури спокойна обстановка“, обясняват от инспектората.

От там обясняват и че, ако някой е съпровождал съдия Цариградска до тоалетната, то е било само за да й покаже къде се намира помещението. „Останалите съждения са само въпрос на субективните възприятия на съдията, а не на обективни факти. В този смисъл никога никой не е издавал заповеди „за такова отношение“, респективно не са налагани санкции поради липсата на поведение, което да предполага налагането на такива“, допълват от органа.

Как се проверява частен интерес и действия, които накърняват престижа на съдебната власт

Според чл. 175л. от Закона за съдебната власт всеки, който разполага с данни за частен интерес на съдия, прокурор или следовател при изпълнение на неговите конкретни служебни функции или за действия, които противоречат на принципите за почтеност, накърняват престижа на съдебната власт или са свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите или следователите, може да подаде сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всеки сигнал се регистрира в Инспектората към Висшия съдебен съвет незабавно след постъпването му. За да се провери един сигнал, той трябва да отговаря на куп формални изисквания – да съдържа трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв на подателя, имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност. Трябва да се съдържат конкретни данни за твърдяното нарушение, включително и място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

Изискването е да се съдържа позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т.ч. посочване на данни на лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация, дата и подпис на подателя.