Историческо решение на Съда в Люксембург: Жертвите на домашно насилие могат да получават статут на бежанец

Съдът смята, че тези жени представляват определена социална група, която влиза в обхвата на бежанското право

Жертвите на домашно насилие могат да получават статут на бежанец, постановява в свое тълкувателно решение Съдът на ЕС в Люксембург. Решението е произнесено по запитване на България, а казусът касае туркиня от кюрдски произход, потърсила международна закрила у нас, след като е била подложена на домашно насилие, предава БНР.

Държавната агенция за бежанците е отказала да предостави международна закрила на жената. Това е довело до сезиране на Административния съд, който е поискал тълкуване от Съда в Люксембург. Психотерапевтът на жената я насочил към Фондация „Достъп до права“, която ѝ предоставила правна помощ.

Обяснението за отказа на Агенцията за бежанците е, че е било прието, че „домашното насилие, принудителният брак, на който е била подложена, са битови проблеми от криминален характер“, които са извън предмета на бежанското право. Първоначално този отказ е бил потвърден на две съдебни инстанции у нас.

Адвокатът Валерия Иларева, основател на Фондация „Достъп до права“, обяснява за БНР, че благодарение на намесата на неправителствената организация са били предоставени доказателства, че държавата на произход на жената не може да ѝ предостави ефективна закрила срещу преследване от недържавни субекти, каквито се явяват бившият ѝ съпруг и родното ѝ семейство, считащи, че напускайки брака си, жената е нарушила честта на семейството. Тя уточнява, че ролята на Съда в Люксембург е само да тълкува правото на ЕС, а решението е историческо, защото за първи път този съд се произнася по такъв въпрос именно по наше запитване.

Съдът смята, че тези жени представляват определена социална група, която влиза в обхвата на бежанското право.

Следва националният съд да разгледа индивидуалните факти по делото в светлината на тълкуването на правото на ЕС, което дава Съдът в Люксембург.