Иван Гешев подпука имунитетите на Бойко и Киро

Преди повече от 3 месеца Бойко Борисов и Кирил Петков гръмко заявиха, че се отказват от депутатските си имунитети. Въпреки това към днешна дата те все още се крият зад тях. Затова от „Справедливост за България“ питаме НС какво точно се случва. Това пише в прессъобщение от движението.

Дали лидерите на наведената коалиция са подали доброволно искане за снемане на техните имунитети, или думите им са били само прах в очите на обществото?

Кое е вярното – че Кирил Петков и Бойко Борисов ни лъжат, като продължават да се крият от българското правосъдие или че председателят на Народното събрание Росен Желязков умишлено ги укрива?

Пълното питане по Закона за достъп до обществена информация:

Искане до 49-то Народно събрание за предоставяне на документи, доказващи заявеното публично намерение за отказ от депутатски имунитет на Кирил Петков и Бойко Борисов

На основание Закона за достъп до обществена информация и на Решение 2/04.09.2023 г. на Управителния съвет на Сдружение „Справедливост за България“ заявяваме искане до Народното събрание за предоставяне на следната информация и документи:

  1. Има ли по постъпило до 49-то Народно събрание писмено съгласие от народния представител Бойко Методиев Борисов за отказ от депутатска защита / имунитет?

Ако документът е наличен, молим допълнително:

1.1 да ни се предостави копие на документа по т.1 с входящ номер и дата от деловодната система на Народното събрание.

1.2 да ни се предостави информация дали и как администрацията на Народното събрание е предприела мерки да уведоми Прокуратурата на Република България (ПРБ) за отказа от депутатска защита на народния представител Бойко Методиев Борисов – копие от документ с изходящ номер и дата от Народното събрание до ПРБ.

  1. Има ли по постъпило до 49-то Народно събрание писмено съгласие от народния представител Кирил Петков Петков за отказ от депутатска защита / имунитет?

Ако документът е наличен, молим допълнително:

2.1 да ни се предостави копие на документа по т.2 с входящ номер и дата от деловодната система на Народното събрание.

2.2 да ни се предостави информация дали и как администрацията на Народното събрание е предприела мерки да уведоми Прокуратурата на Република България (ПРБ) за отказа от депутатска защита на народния представител Кирил Петков Петков – копие от документ с изходящ номер и дата от Народното събрание до ПРБ.