Излезе първото класиране за прием в I клас в София (ЛИНК)

Първото класиране за прием в първи клас в общинските училища в София за учебната 2024/2025 година е извършено, става известно от информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

Класирани са 10 228 деца, от които 9 027 по първо желание, 1 156 – по второ или по-ниско желание.