Изроди убиха кафява мечка над Доспат

В неделя екип от експерти на РИОСВ – Смолян и служители при ТП ДГС – Доспат се отзовали на подаден сигнал, че в гората край село Чавдар е намерена мъртва мечка, съобщиха от екоинспекцията в Смолян.

При проверката информацията по сигнала била потвърдена. Служителите открили мъртва кафява мечка (Ursus arctos). Животното е млад мъжки екземпляр, в цялост, без липсващи органи.

Експертите преценили, че смъртта на мечката е настъпила преди няколко дни. При първоначалния оглед не е установена причината за смъртта.

За изясняване на обстоятелствата по случая е сезирана прокуратурата.

Кафявата мечка Ursus arctos е най-едрият хищник в България. Тя е защитен вид у нас и и WWF – Световният фонд за опазване на дивата природа, работи активно за нейното опазване.

Кафявата мечка е вид, включен в приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие, отбелязан със знак (*) и за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс – „Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.“