Изтеглените ипотеки през март отново рекордни

Лихвите по жилищните кредити в страната отчитат минимален ръст през предходния месец – на фона на няколкото предупреждения от страна на централната банка за възможния им скок.

Повишението за момента е минимално – от 0.02 пр. п. спрямо месец по-рано. В момента те все още са на по-ниски от преди година – 2.56 на сто срещу 2.62 на сто, въпреки че годишният процент на разходите е идентичен – 2.85 на сто.

Именно ниските лихви у нас са основната причина за изтеглените рекордни суми под формата на ипотеки. Справка на Darik Business Review показа, че за пети път в историята новите жилищни кредити надвишават 700 млн. лв. През март сумата е 778.6 млн. лв. спрямо 746.5 млн. лв. месец по-рано.

През юни, ноември и декември 2023 г. също бяха изтеглени ипотечни заеми за над 700 млн. лв. За последните 12 месеца домакинствата са взели нови заеми за над 8 млрд. лв.

При потребителските кредити през март сумата расте до върховите 859.6 млн. лв. спрямо 816.4 млн. лв. преди месец. Досегашната рекордна стойност беше от миналия юни, когато новите заеми достигнаха 830.7 млн. лв.

Какви са лихвите в момента?

През март 2024 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.09 пр. п. до 8.22%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.10 пр. п. до 8.77%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.56%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.01 пр. п. до 2.85%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.04 пр. п. до 4.13%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 0.14 пр. п. до 3.99%.

През март 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.02 пр. п. до 14.78%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.05 пр. п. до 21.05%.