Кабинетът атакува пред КС решение на парламента на стойност 1 млрд. лв.

Министерският съвет поиска Конституционният съд да отмени решение на парламента, с което се възлага на министъра на финансите Асен Василев да покрие оперативния дефицит от 1 млрд. лв. във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ до 31 март 2024 г., за да се решат ликвидните проблеми на фонда.

Правителството изтъква, че по този начин парламентът нарушава принципа на разделението на властите и на правовата държава, защото всъщност пренаписва бюджета за тази година.

„Конституционно установеното разпределение между законодателната и изпълнителната власт на правомощията в бюджетната сфера не може да бъде нарушавано. Народното събрание не може, извън разпоредбите на устройствения Закон за публичните финанси и на закона за държавния бюджет за съответната година, с друг свой акт да определя, предопределя, поставя в зависимост от изпълнение на конкретни условия или да препятства изпълнението от Министерския съвет или подчинената му държавна администрация на предвидения в законодателната уредба държавен бюджет“, пише в мотивите на искането до КС, подписано от премиера в оставка Николай Денков.

Освен това „от Конституцията и от Закона за публичните финанси не следват самостоятелни правомощия на министъра на финансите, които да позволяват изпълнението на предвиденото в оспорваното Решение на Народното събрание, включително в определения в него срок“.

„Не могат да бъдат предприети действия нито от министъра на финансите, нито от Министерския съвет, които могат да доведат до невъзможност за изпълнението на основни показатели на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., по които е приет от Народното събрание в рамките на правомощието му по чл. 84, т. 2 от КРБ, включително до влошаване на бюджетното салдо по държавния бюджет, съответно по консолидираната фискална програма“,посочват още от правителството.

И допълват, че не могат да поставят изпълнението на бюджета в риск, а последицата от решението на НС ще постигнат точно това, защото с него на практика се променят основни бюджетни показатели.

Набляга се и на факта, че от решението на парламента не се разбира какво се очаква да направи финансовият министър и на какво основание, за да покрие дефицита от 1 млрд. лв. във фонда. Пък и не е ясно как е определена самата сума.

„Считаме, че цитираното по-горе решение противоречи на принципа, установен в чл. 4, ал. 1 от КРБ, съгласно който Република България е правова държава. Държавата е правова, когато се управлява според Конституцията и законите“, се казва още в мотивите на МС.

КС образува дело по искането. За докладчик по него е определен Борислав Белазелков, който стана член на съда заедно с Десислава Атанасова на 26 януари.