Снимка: архив

Кабинетът дава 154,6 млн. лв. безлихвен заем на НКЖИ за два железопътни проекта

Отпускат се 154,6 млн. лева безлихвен заем на НКЖИ за два железопътни проекта, съобщиха от правителствената информационна служба след днешното заседание на Министерски съвет.

Правителството одобри отпускането на безлихвен заем на НК „Железопътна инфраструктура“ в размер на 154 652 892 лева без ДДС. Средствата са необходими за продължаване на строителните дейности по проектите „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман, фаза 2“ и „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец, фаза 2“. Заемът се отпуска за срок до 31.12.2024 г.

Изпълнението на двата проекта е започнало с финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и предстои дейностите, които не са изпълнени в периода на допустимост на разходите по оперативната програма да бъдат фазирани в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. До приключването на процедурите по фазиране на двата проекта се налага финансирането на строителните дейности, надзора, отчужденията и археологията да се осигурят от Държавния бюджет, като средствата ще бъдат възстановени след включването на проектите в ПТС 2021-2027 г.

Отпускането на заема цели да няма прекъсване в строителството по двата ключови проекта, които са част от направлението сръбска граница-Драгоман-София-Пловдив.