Как чрез дигиталните пари Китай контролира гражданите си: от наказания за изневяра до публично опозоряване

Дигиталните пари като форма за контрол на гражданите от държавата е тема, която фактчекърите наричат „теория на конспирацията“ и фалшива новина. Примерът с Китай обаче доказва, че тази система дава възможност на властите да контролират дори личния живот на гражданите и да налагат санкции. Всеки гражданин и фирма имат социален кредит. В случай, че падне под определен лимит от точки, плащанията могат да бъдат блокирани.

 

В Китай се изисква минимален социален кредитен рейтинг от 550, за да презаредите своя електрически автомобил, например. Системата за социално кредитиране на Китай се разширява във всички аспекти на живота. Скоро всяко движение на китайските граждани ще бъде изцяло и напълно контролирано от държавата, пишат потребители в социалната мрежа X/Twitter.

Ако кредитите (точките) на гражданите паднат под определен праг, техните снимки и имена се излагат на показ с цел публично порицание. През 2023 г. Китай актуализира системата за социално кредитиране, за да включи дигиталната валута на централната банка CBDC. Сега минималният социален кредитен рейтинг от 650 е необходим за закупуване на храна в този супермаркет с плащане с лицево разпознаване, т.e. ако социалният кредитен рейтинг е нисък, държавата не позволява да купувате храна или да ползвате автомобила си.

Как действа системата за социално кредитиране в Китай и какво означава, според ръководство на Velocity Global за правенето на бизнес в Китай.

 

Ключови изводи:

 

Системата за социално кредитиране на Китай дава на физически лица, фирми и държавни органи кредитен рейтинг въз основа на тяхната надеждност.

 

Лошият кредитен рейтинг идва със санкции като намален достъп до кредит и по-малко бизнес възможности.

Корпорациите, които искат да коригират лош кредитен рейтинг, трябва да подадат заявление за това.

 

Обяснение на китайската социална кредитна система

 

Китайската народна република създаде системата за социално кредитиране – която понякога се нарича SCS, SoCS или система за класиране на Китай – за да функционира като унифицирана система, която измерва фирми, физически лица и държавни организации, за да оцени тяхната надеждност.

 

Целта на китайската система за социално кредитиране е да регулира социалното поведение и да гарантира, че гражданите и фирмите остават „надеждни“ чрез действия като плащане на сметки навреме, спазване на закона и точно отчитане на финансови данни.

 

Система за социално кредитиране срещу система за корпоративно социално кредитиране

 

Системата за социално кредитиране на Китай оценява лица, юридически лица и корпорации в Китай, докато системата за корпоративно социално кредитиране се прилага само за предприятия.

Системата за социален кредит се основава на много точки от данни, от финансова кредитоспособност до социални фактори като честност, упорит труд и отдаденост на семейството. Китай има национални и регионални черни списъци, които се основават на индивидуални нарушения, а лошият резултат оказва влияние върху способността на човек да пътува, да бъде нает на работа или да получи кредит.

 

От друга страна, рейтингът на корпоративната социална кредитна система се основава на фактори, свързани с компании, които правят бизнес или наемат служители в Китай, включително:

 

Плащане на данъци навреме

Поддържане на правилни лицензи

Изпълнение на мандатите за опазване на околната среда

Покриване на изискванията, приложими за тяхната индустрия

Поведение на бизнес партньори

Като част от системата за корпоративно социално кредитиране предприятията, които не отговарят на изискванията, се поставят в списъка с „нередности“. Списъкът с нередности е стъпката преди да бъдат включени в черния списък, така че фирмите все още имат възможност да подобрят резултата и репутацията си.

 

Каква е целта на китайската социална кредитна система

Системата за социално кредитиране на Китай има за цел да гарантира, че хората и фирмите, живеещи или работещи в Китай, спазват правилата и разпоредбите, които са в сила там. Чрез налагане на награди за спазване и наказания за неспазване системата има за цел да надхвърли предложените кодекси за поведение и да наложи правила с последствия.

Черни списъци срещу червени списъци в китайската социална кредитна система

 

Черните списъци се основават на различни нарушения – обикновено или защото физическо лице или бизнес има конкретно нарушение, или заради нисък социален кредитен рейтинг. Бизнесите не се озовават автоматично в списъка за несъответствие, но са заплашени с включване в черен списък, ако не се справят бързо с тези неуспехи.

 

Системата за черни списъци е сложна. Държавните агенции и местните власти управляват черни списъци, а има стотици в цялата страна. Веднъж попаднали в черен списък, гражданите и фирмите трудно могат да излязат от него. Всъщност премахването от черен списък може да отнеме от две до пет години.

 

Червените списъци са обратното на черните списъци: хора и фирми с висок социален кредит попадат в червени списъци. Червените списъци са съставени от най-видните членове на обществото в страната; тези лица и предприятия се радват на награди като достъп до капитал и бързо одобрение.

 

Как работи системата за социално кредитиране

 

Социалният кредитен рейтинг се покачва от следните дейности:

 

  • Дарения на благотворителни организации
  • Кръводаряване
  • Помощ за бедните
  • Изчистване на квартала
  • Грижа за възрастните членове на семейството

Обратно, кредитният рейтинг намалява при:

  • Изневяра
  • Пътни нарушения
  • Шофиране след употреба на алкохол
  • Кражба

Народната банка на Китай и китайското правителство събират данни за физически лица и фирми чрез различни носители, включително финансови и държавни записи и онлайн платформи за кредитиране.

 

След като бъдат събрани, тези данни се анализират и всеки индивид, бизнес и държавна организация получава социален кредитен рейтинг.

Тези с добър социален кредитен рейтинг се считат за надеждни и получават бонуси като освобождаване от депозити за наем, данъчни облекчения, повишения в работата или по-евтини тарифи за обществен транспорт. Тези с лош социален кредитен рейтинг получават санкции под формата на отказ на заем, например, или ограничение на пътуването, или дори публично порицание.

История на китайската социална кредитна система

 

Сегашната социална кредитна система беше въведена през 2014 г., но корените й се връщат към епохата на Конфуций през 551-479 г. пр.н.е.

 

Идеологията на конфуцианството подчертава приноса на индивида за доброто функциониране на обществото, като отдава значение на добрия характер. Друга философия, мохизмът, отдава значение на грижата един за друг, докато легализмът набляга на спазването на законите за поддържане на социалния ред.

 

Тези три философски школи са повлияли на династията Цин от 221–206 г. пр. н. е., по време на която китайската държава прилага меритократична система за оценяване, макар и елементарна.

 

Системите за публични записи за наблюдение на поведението на хората в крайна сметка се появяват през 20-ти век с „hukou“ през 1958 г., който регистрира домакинствата и наблюдава вътрешното движение в Китай.

Настоящата система за социално кредитиране премина датира от средата на 90-те години, когато Народната банка на Китай започна да споделя информация за финансови кредити с търговски банки.

 

Кредитната система беше предимно икономическа до 2004 г., когато президентът Джиан Земин въведе системата за социален кредит. Регионалните пилотни програмата стартираха през 2009 г., а черният списък беше създаден през 2013 г.