Как да се спасим от заробващите договори с телекомите?

Националният обществен защитник Диана Ковачева смята, че не е редно телекомите да имат едностранно и защитено право да увеличават цените на услугите си като индексация заради годишната инфлация, а потребителите им да не могат да се откажат от договорите си, ако преценят, че предложеното им увеличение не е по джоба им.

Това става ясно от ново писмо на омбудсмана, изпратено до служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов и до председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев.

Поводът отново е увеличението на месечните абонаментни планове на телекомите с 15.3 процента заради годишната инфлация, която е със същия размер за 2022 г. За тази индексация Комисията за защита на потребителите обяви, че мобилните оператори не са приложили неправомерни клаузи и нелоялни търговски практики.

Ковачева обаче не е съгласна с това и обръща внимание, че потребителите на мобилни услуги не могат да влияят на общите условия на предлаганите им договорите, а могат само да ги приемат, като често дори не им се позволява да се запознаят с тях преди подписването на дисплей на електронната форма на контракта, предвиждащ годишната индексация на цената с размера на инфлацията.

Според омбудмана не редно от потребителите да се иска например съгласие за обработка на личните данни и за влизане в сила на договора, но не и за влизането в сила на клаузата за индексация.

Ковачева смята също така, че тази клауза не сочи по ясен начин размера на евентуалното увеличение, а само че се изменя със средногодишния индекс на потребителските цени за предходната година, обявен от НСИ.

Омбудсманът дава за пример как през 2020 г. инфлацията е била 1.7 на сто, за 2021 – 3.3%, докато за миналата година е 15.3 процента и „няма как потребителят, дори и икономически експерт, да знае колко ще бъде средногодишния индекс на потребителските цени“. Според нея така потребителят не може да прецени какви ще са последиците за него от сключване на договор за 24 месеца например.

Ковачева смята за редно да се позволи на клиенти, за които индексацията е неприемлива, да могат да прекратяват договорите си.

В момента предсрочното прекратяване на абонаменти става при плащане на три месечни вноски от договора.

„Отново подчертавам, че за клаузата за индексация не се изисква изрично съгласие, за разлика от клаузи като „влизане в сила на договор“, „съгласие за обработка на лични данни“, за които безспорно можем да заключим, че потребителят е имал възможност да ги договори“, пише още омбудсманът да министъра и шефа на Комисията за защита на потребителите.

Диана Ковачева е категорична, че цената на мобилните услуги не е свързана с индекс, защото индексирането е предвидено само като възможност.

Тя се аргументира с мотиви от решение на ВКС, според което „външните причини, които могат да обусловят изменението на цената/лихвата/, а не субективна власт на търговеца и или доставчика на финансови услуги, са основанието законодателят да допусне запазването на сделката и на обвързаността на страните от нея, независимо че ощетената при увеличение на цената страна, винаги е по-слабата – потребителят, чиито права са предмет на закрила“.

Индексирането на цените на мобилните услуги не се дължи на външни причини, а на субективната преценка на мобилните оператори да приложат индексация, посочва се още в писмото на Ковачева.

В него се прави изводът, че предвидената в общите условия на мобилните оператори индексация като възможност е неравноправна клауза, която води след себе си нелоялни търговски практики от мобилните оператори. Затова е тя иска намесата на икономическия министър и шефа на КЗП.