Как са продадени лифтовете на Витоша

Столичният общински съвет взима решение за приватизация на „Въжени линии“ ЕАД на 13 юли 2006 г.

С това решение съветниците от БСП, СДС, ССД (Съюз на свободните демократи), Коалиция “Гергьовден”, „БЗНС-НС“, „Демократическа партия“, ДСБ, Демократи за София и НДСВ решават да приватизират и общинското участие в Чистота Искър ЕООД, Софийски имоти ЕАД, Софинвест ЕООД, Галатея 2002 ЕАД, Географска информационна система – София ЕАД и Спортна София 2000 ЕАД.

По информация на съветници от това време кметът Бойко Борисов се противопоставя на приватизацията на шест от дружествата с изключение на „Въжени линии“. Тогава дружеството е част от „Градски транспорт“ и трупа големи задължения, е мотивът за продажбата му.

Година по-късно СОС взима второ решение, с което казва по какъв начин и при какви условия Столичната агенция за приватизация да проведе процедурата за „Въжени линии“ ЕАД.

На 26 юли 2007 г. СОС приема решение, с което определя метода на приватизация на 332 061 броя поименни акции, общинска собственост, които представляват 100% от капитала на „Въжени линии“ ЕАД. Заложените с решения на СОС условия за приватизация са заложени и в приватизационния договор. Столичната общинска агенция за приватизация, като орган към СОС, извършва сделката.

Надзорният съвет на СОАП обявява публично оповестен конкурс на един етап, конкурсната цена е 8 200 000 лева, а документацията трябва да се закупи до 9 ноември 2007 г. срещу 3 600 лева. За участие в конкурса се допускат и консорциуми, специално учредени за участие в него до същата дата. Те нямат право да променят състава си до подписване на приватизационния договор.

Той предвижда купувачът да запази предметът на дейност на дружеството за 25 години, а при неспазване на това условие дължи неустойка в размер на 100% от постигнатата цена на сделката.

Днес нито един от лифтовете на Витоша не работи. Окончателното спиране на Симеоновския лифт разпали поредна война между ПП-ДБ-СС и ГЕРБ.