Как ще изглеждат българските евромонети? (СНИМКИ)

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети

Българската народна банка приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети.

След постигането на пълна правна конвергенция на БНБ с приетия през януари тази година нов Закон за БНБ, това е следваща важна стъпка, която институцията изпълнява при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната.

Как ще изглеждат българските евромонети? 

Дизайнът на така наречената национална страна възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските монети.

Мадарският конник ще бъде върху монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, Св. Иван Рилски върху монетата от 1 евро, а Паисий Хилендарски – на монетата от 2 евро.

В следващите месеци от БНБ предвиждат изработване на евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал.

Целта е тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския Монетен двор.

При положение че качеството на монетите е добро, ще се пристъпи към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от страната.

Емитирането на евромонетите с български символи ще започне от датата на приемане на еврото за законно платежно средство у нас.

Евробанкноти

Darik Business Review припомня, че БНБ не планира производството на евробанкноти през 2024 г., въпреки вероятността България да стане част от еврозоната от 1 януари 2025 г.

Първоначалното снабдяване с евробанкноти ще се осъществява на принципа „вземане назаем – последващо връщане“. С оглед на това, в проекта за бюджет за 2024 г. са предвидени средства единствено за транспорт и летищни такси.