Какви обезщетения има право да получи служител, когато се пенсионира

Няма изискване работодателят да освободи служител, изпълнил условията за пенсия

Какви обезщетения има право да получи служител, когато се пенсионира?