договор за бърз кредит
договор за бърз кредит

Какво е важно да прочетете преди да подпишете договор за бърз кредит?

Взимането на бърз кредит може да бъде удобно решение за спешни финансови нужди. Големите възможности за избор на кредитна компания, бързината на обработка на заявката за кредит, липсата на изисквания за предоставяне на документи и особено бързината, с която се отпускат бързите заеми, съвсем логично ги прави изключително популярни сред голяма част от обществото.

Както при всеки един кредит обаче, независимо дали се отпуска от банка или друга небанкова финансова институция, заемането на определена сума пари е свързано с такси и условия за погасяване.

Най-често проблемите свързани с изплащането на заема възникват поради недостатъчната информираност на потребителите, както и поради факта, че в желанието си да получат веднага парите от които се нуждаят, подписват договор, без да се запознаят с условията по кредита.

Ето някои ключови моменти, на които да обърнете внимание при подписване на договор за бърз кредит

Обща сума на кредита: Уверете се, че разбирате точно колко пари ще получите, след като се приспаднат такси и лихви.

Годишен процент на разходите (ГПР): ГПР е общият разход за кредита, изразен като процент от главницата. Сравнете ГПР на различните предложения, за да изберете най-изгодния вариант.

Лихвен процент: Проверете какъв е лихвеният процент и как се начислява. Някои кредитори предлагат фиксиран лихвен процент, докато други – променлив, който може да се увеличава с течение на времето.

Такси: Обърнете внимание на всички такси, свързани с кредита, като например такса за кандидатстване, такса за разглеждане, такса за ранно погасяване и др.

Срок на погасяване: Уверете се, че можете да си позволите да погасите кредита в рамките на определения срок. Просрочените плащания могат да доведат до високи такси и неустойки.

Условия за погасяване: Проверете какви са възможностите за погасяване на кредита. Някои кредитори предлагат гъвкави планове за плащане, докато други изискват фиксирани месечни вноски.

Санкции и потенциални рискове: Прочетете какви са санкциите при просрочие или неплащане на вноските. Неизпълнението на задълженията ви може да доведе до просрочени плащания, такси, съдебни дела и влошаване на кредитния ви рейтинг.  Някои кредитори могат да запорират заплатата или имуществото ви.

Уверете се, че компанията е легитимна: Проверете в Регистъра на БНБ за небанкови финансови институции.

Право на отказ: Уверете се, че сте запознати с правото си на отказ от кредита. В България има 14-дневен срок, в който можете да се откажете от кредита без да дължите такси.

Допълнителни условия: Проверете за евентуални допълнителни условия, като например застраховка или откриване на банкова сметка.

Неподписан договор: Не подписвайте договор, който не разбирате или с който не сте съгласни. По-добре е да потърсите друго предложение, вместо да се ангажирате с неблагоприятни условия.