Какво се случва с банковите сметки при смяната на лева с евро?

Как ще обменяме левовете си в евро, ако от 1 януари 2024 г. България бъде приета в еврозоната? Това е един от въпросите, който вълнува хората при подготовката за смяна на националната валута. Ако парите са в банкови сметки, това ще се прави автоматично от банките. Но какво ще се случи, ако имаме и еврова, и левова сметка? 

Мнозина се питат и какво ще стане с левовете под дюшека, които също трябва да бъдат обърнати в новата валута, за да не станат просто безполезни хартийки. За тези пари също трябва да се намери решение.

Финансовото министерство е пуснало за обществено обсъждане на сайта си концепция за въвеждане на еврото. Това ще даде възможност да се изчистят всички спорни моменти. Въз основа на концепцията и изразените мнения ще се направи закона за въвеждане на еврото.

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, по които се получават заплати и пенсии, депозитни и други сметки ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото, титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат, ПОС – терминал или в офис на банка. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

Въпросът със сметките е коментиран в становище на Асоциацията на банките в България /АББ/, дадено по повод концепцията за еврото на финансовото министерство.

Един от проблемите, който виждат от АББ, е предвиденото изискване за механично „обединяване“ на карти/сметки на клиенти, които имат и левова, и еврова карта/сметка. Според банките това е неприложимо и технически не може да бъде извършено. То в никакъв случай не бива да става без изричната воля на клиента, подчертават от АББ.

И посочват две причини – освен че е невъзможно в повечето случаи механично обединение, клиентът може изрично да желае да има отделни сметки, тъй като, например, те са оповестени на негови контрагенти. Или пък по една банкова сметка човекът получава пари от клиенти или работодател в България, а по друга сметка – получава пари от чужбина.

Така, ако клиентът на една банка има в момента две различни сметки – левова и еврова, след приемането на ще трябва да посети банков офис и да оповести желанието си – дали да поддържа няколко еврови сметки и да плаща такси по тях, или да ги обедини в една.

АББ има предложение и за прецизиране на автоматичното преизчисляване на сумите от лева в евро по действащи договори за сметки, депозити и кредити на клиенти с банките, както е записано в концепцията.

„В бъдещия Закон за въвеждане на еврото в България, предвиденото продължаване на действието на правните инструменти и съществуващите договори и автоматичното преизчисляване на кредити, депозити и средства по сметки, заеми, финансови инструменти и ценни книжа, следва да се упомене, че то ще се осъществи, без да е необходимо изрично анексиране, промяна в договори, погасителен план или други документи.

Това допълнение ще спомогне за правната сигурност и за яснота в отношенията между банките и клиентите“, пише в становището.