Кога и къде да проверим дали сме в избирателните списъци?

Във връзка с днешния призив на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова към избирателите да проверят дали имената им съществуват в предварителните избирателни списъци,  Напомняме къде могат да бъдат открити те. 

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите.

Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден на интернет страницата на съответната община.

Те съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

В същия срок общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци на видно място в района на съответната избирателна секция.

Припомняме ви, че на 09 юни 2024 година в Република България ще се проведат избори за членове на Европейския парламент и избори за народни представители. 

За предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат между 6 и 9 юни 2024 г. в Изборния кодекс е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз“, което означава:

– за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз;

– за гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз.

А своя глас за народни представители могат да дадат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително.