Кога можем да се откажем от втората пенсия?

Законът предвижда конкретни срокове и ако решим да прехвърлим парите си от НОИ в частен фонд

Всички работещи, родени след 1960 г., задължително се осигуряват в универсален пенсионен фонд. За полагащите първа и втора категория труд вторият стълб на пенсионната система дава право на ранно пенсиониране чрез участие в професионален пенсионен фонд.

В индивидуална партида във фонда, който човек си е избрал, се трупат спестяванията му за втора пенсия. Размерът на вноската за работещите трета категория труд е 5% от дохода им – с толкова се намалява вноската им във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, тоест за държавна пенсия.

Заради по-ниската осигурителна вноска се намалява и размерът на пенсията, която човек ще получава от НОИ, като идеята е тя да се допълни с тази от частния пенсионен фонд. В момента държавната пенсия се редуцира с около 9 на сто, но този процент ще расте през следващите години.

Според разчетите, към 2031 г. намалението на държавната пенсия за хората, които получават втора такава, ще надхвърли 15%, а към 2036 г. ще достигне 19%. След 2040 г. намалението на държавната пенсия ще е с над 20%, а след 2050 г. ще се задържи на нива около 25 на сто.

Засега вторият стълб на пенсионната система не е показал напълно ефективността си, а причината – първите, на които вече се изплащат пенсии от него, са се осигурявали много малко време.

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително и възниква, щом човек започне работа. Всеки има право сам да избере в кой фонд да постъпват парите му. Често обаче хората не правят това и биват разпределени служебно на случаен принцип.

Ако сте разпределени служебно, трябва да получите писмо, в което да ви информират къде се събират парите ви за втора пенсия. Ако обаче не получите такова, може да проверите по няколко начина кой е вашият универсален пенсионен фонд. Това става чрез:

  • електронната услуга “Проверка на пенсионен фонд” с ПИК;
  • на имейл nap@nra.bg – запитване със свободен текст, подписано с електронен подпис;
  • по пощата – запитване със свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес: София 1000, бул. “Ал. Дондуков” № 52;
  • с лична карта в офиса на НАП на столичната улица “Врабча” 23;
  • на информационния телефон на НАП 0700 18 700, но с ЕГН и номер на лична карта.

Личният избор на пенсионен фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване, като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд.

Информация за регистрираните дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

Освен да си изберете фонд, можете и да промените първоначалния избор, като прехвърлите парите, натрупани в партидата ви, от един фонд в друг, както и във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване и така на практика да се откажете от втората пенсия.

Срокове за прехвърляне на втора пенсия

Важно е да се знае, че преместването на парите от частния фонд в НОИ не може да стане по всяко време. В закона са разписани конкретни срокове за това, като общото изискване е да не ви е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

До края на 2025 г. можете да прехвърлите парите си не по-късно от една година преди да навършите възрастта за пенсиониране по общия ред – по чл. 68, ал. 1 от КСО.

  • От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. може да направите това не по-късно от две години преди възрастта;
  • От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години;
  • От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години;
  • След 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди да навършите възрастта за пенсиониране.

За целта трябва човек да подаде заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като освен в офис става и по електронен път с КЕП.

Хората, избрали да преместят парите си от универсалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, може да решат да възобновят осигуряването си в частен фонд.

И в този случай важат същите условия – да нямат отпусната пенсия за стаж и възраст и да направят това в съответните срокове, посочени по-горе, преди навършване на възрастта за пенсия по общия ред.

Тази промяна в осигуряването обаче може да се направи, след като е минала една година от предишния избор.

И при този случай трябва да подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което желаете да започнете да внасяте парите си. Едновременно с подаване на заявлението човекът сключва и осигурителен договор с дружеството.

Според експерти, за да получават хората по-големи втори пенсии, трябва да се увеличи вноската във втория стълб. Десет пенсионноосигурителни дружества управляват фондове във втория стълб, в които вноската през тази година все още е 5%, а 10 работят и в третия доброволен пенсионен стълб. В същото време, в първия стълб вноските по закон са определени на 14.8%.

Затова от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване подкрепят увеличаването на вноските във втория стълб от 5% на поне 10%, за да се осигурят достатъчно допълнителни пенсии.

Според асоциацията, 20 години спестяване не са достатъчни за достойна втора пенсия. За това са нужни поне 30-35 години по време на целия трудов стаж на човек.

Кой губи от преместване на партидата?

Дали човек да се откаже от втора пенсия зависи от неговия личен избор. Според експертите обаче, това не е изгодно за хора, които се осигуряват на минимални доходи и които ще получават след това минимална пенсия.

Причината е, че нейният размер е гарантиран от държавата и няма как да получавате под тази сума. Друг плюс на втората пенсия е, че натрупаната сума може да се получи накуп, ако е достатъчно малка, или за определен период от време, тоест разсрочено.

Освен това пенсията от УПФ се наследява – за разлика от тази от НОИ.

Последните данни на НАП показват, че все по-малко хора прехвърлят партидите си от частните фондове в НОИ. През 2022 г. това са направили близо 7000 души, като стойността на прехвърлените средства е 47 милиона лева.

За сравнение, през 2021 г. желаещите да се откажат от частен фонд за сметка на солидарната пенсионна система са над четири пъти повече –над 32 500 души, а прехвърлените средства са над 265 милиона лева.