Кой ще лапне 3 милиарда лева за нови влакове?

Министерството на транспорта и съобщенията обяви четири обществени поръчки за общо 2 812 711 865 лв. без ДДС. За тази сума е предвидено да се закупят нови локомотиви, както и електрически мотриси, става ясно от регистъра с обществените поръчки.

С най-голяма прогнозна стойност е поръчката за 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влакове тип push-pull за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места. За тях са предвидени максимум 1 200 483 000 лв.

За доставката на 35 броя едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси ще бъдат похарчени допълнително 1 108 747 490 лв. Над 400 млн. лева пък ще струва покупката на 7 броя двуетажни електрически мотриси. Допълнително ще се похарчат 92 952 795 лв. за 18 броя електрически маневрени локомотиви.

Инвестицията се финансира с европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост и с бюджетни средства. До момента в България не са подготвяни обществени поръчки за подвижен състав от подобен мащаб.

Новият подвижен състав съществено ще подобри мобилността на населението чрез прехвърляне на пътуванията от индивидуален към железопътен транспорт и ще позволи да бъде предоставена модерна, сигурна и комфортна услуга за пътниците по над 50% от дестинациите в страната, отчетоха от Министерството на транспорта.

Ползвател на влаковете ще бъде изпълнителят по следващия договор за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Начинът за предоставяне на влаковете ще се осъществи в съответствие с европейското и националното законодателство, уточняват от министерството.

По данни на заместник-министъра на транспорта Красимир Папукчийски, изнесени в края на миналата година, вагонният състав на БДЖ е на средна възраст 32 години.