Колко струват 30-те сребърника на Юда в днешни пари?

Преди около 1980 години Юда Искариотски получава най-известната сума в историята на човечеството: тридесет сребърника, за да предаде Исус Христос.

Разбира се, Юда се разкайва за тази си постъпка и връща парите, преди да се обеси. Да, всички знаем историята, но чудили ли сте се някога колко струват тези тридесет сребърника в днешни пари?

Някои казват, че ако искате да купите едно от тези парчета сребро днес, ще ви трябват около 200-500 долара, следователно тридесет от тях струват около 6 000-10 000 долара.

Други предполагат, че тъй като една от тези монети е тежала 14 грама и е съдържала 94% сребро, предвид текущата оценка на среброто, тридесет монети сега струват между 185 и 216 долара. Добре, сигурна съм, че всички тези изчисления имат смисъл, но пропускат най-важния елемент: покупателната способност.

Просто казано, това, което трябва да търсим, е покупателната способност на тридесетте сребърника – това, което евреите биха могли да си купят с парите тогава.

Историците са склонни да се съгласят, че най-вероятно Юда е получил плащане във формата на тирийски шекел. Тази монета тук:

Снимка: Bank of Israel

Това е така, защото тирианският шекел е бил валутата, използвана през епохата за плащане на храмовия данък в Йерусалим. Храмовият данък е половин шекел и се плаща от всеки мъж евреин над 20 години (парите се използват за поддръжка на храма). Като се има предвид това, се смята, че данъкът не е бил голяма сума пари, тъй като е бил еквивалент на двудневна заплата.

Така че, ако половин шекел е двудневна заплата, един шекел е четиридневна заплата и следователно 30 шекела струват 120 дневна заплата. Това е покупателната способност на сумата.

Е, колко струват 120 дни работа днес?

Сега, след като имаме обща база (дневна заплата), трябва да превърнем това в днешните пари. Разбира се, това варира значително в различните страни, така че ще вземем България като пример. Средната работна заплата у нас е достигнала 2123 лв. през четвъртото тримесечие на миналата година. Ако разделим това на седмици, то за една се получава сумата 530,75 лв. Делим на 5 работни дни и получаваме 106,15 лв. на ден. И така, умножаваме по 120 дни и получаваме 12 738 лв.

С други думи, ако транзакцията на Юда щеше да се осъществи, днес той можеше да купи една сравнително хубава кола втора употреба.