Командировъчните скачат двойно! Ето колко ще взимаме

Минималният размер на дневните пари при командировка в България се увеличават от 20 на 40 лв. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лв.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване.

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.

На днешното правителствено заседание кабинетът актуализира и Наредбата за командировките и специализациите в чужбина. Темите бяха обсъждани на вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където предложенията получиха принципна подкрепа от социалните партньори.