КОШМАР: 199 атаки от мечки в Смолянско

Общо 199 нападения от кафява мечка са регистрирани на територията на област Смолян през 2022 г., каза инж. Здравко Бакалов – директор на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП). При мечешките набези са били убити 91 овце, 127 говеда, 11 коне, а 55 кошера и 49 пчелни семейства са били унищожени. Пет разрешения за острел на проблемни мечки са издадени през миналата година, като са изпълнени две от тях за стръвници, нападащи край Смилян и Триград.

Близо 2/3 от нападенията са на територията на Държавното горско стопанство в Славейно – общо 62. В района на ДГС-Триград набезите на стръвници са 44, а за ДГС-Смилян – 42. Проблемна мечка в пределите на стопанството в Смилян бе отстреляна в района на с. Черешово през юли. Разрешението за нейния лов бе издадено след десетки нападения над пчелини и стада край селата Смилян, Арда, Могилица и др.

Кафявата мечка е защитен вид в България и острел на единични екземпляри може да се разреши от министъра на земеделието, но при доказани системни нападения над животни и селскостопанска продукция, както и при риск за хората от поведението на агресивни екземпляри. Три от издадените разрешителни за острел на проблемни мечки в зоните на стопанствата в Славейно, Борино и Смилян са приключили неизпълнени.