Костадинов притеснен: Ще има ли признателност към Русия в новата експозиция на Шипка

Парламантарен въпрос дали ще бъде запазена признателността към Русия в новата експозиция на храм-паметника Шипка, зададе лидерът на Възраждане Костадин Костадинов към министъра на културата Кръстю Кръстев.

Костадинов е притеснен, че с проекта за реставрация ще бъде променен основният замисъл на интериора. През последните години българските правителства провеждат русофобска политика. Някои политици дори си позволяват да оспорват приноса на Русия към освобождението на България, аргументира се Костадинов.

Отговорът на министъра

На публиката ще се даде информация за причините, довели до избухването на Руско-турската освободителна война – общия ход на военните действия, поставяне на конкретен акцент върху овладяването и отбраната на Шипченския проход в периода юли-декември 1877 г и финалното сражение при укрепителния лагер, отговори му министърът на културата Кръстю Кръстев.

Условията по създаването на новата постоянна експозиция в паметника на свободата имат за цел да покажат признателността към героите, дали живота си за освобождението на българския народ и възраждането на българската държавност чрез подчертаване на аскетизма и суровостта на условията, в които те са воювали.

Какви са тия герои?

Г-н министър, много внимателно Ви слушах, за да чуя всъщност на кого точно е посветена тази експозиция – очаквах да чуя към кого е изразена признателността. Използвате определения, не използвате народности. Героите, войниците – какви са били те? Американски войници, украински войници, руски войници?, контрира го Костадинов.

Подготвя се изцяло нов и различен вътрешен вид. Съдейки по това, което слушам, и знаейки каква е практиката през последните няколко години – да слушаме цял ден на трети март, че сме се освободили, като не разбираме нито от кого, нито кой ни е освободил – подозирам, че това ще се случи на Шипка. Което поругава замисъла. Това са моите опасения, каза лидерът на Възраждане.

Самата експозиция

Извън закачките на тема русофилия и русофобия, от отговора на министъра стана ясно каква ще бъде обновената експозиция.

Всички движими културни ценности, които се намират в експозицията ще бъдат преместени за съхранение във фондохранилищата на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ по време на ремонтите. След това ще бъдат върнати на мястото, където са.

Одобреният проект за цялостната консервация и реставрация предвижда и промяната на интериорното пространство на паметника, за което ще бъде изработен изцяло нов тематико-експозиционен план, съгласно изискванията на Закона за културното наследство и наредбата към закона.

Съгласуването на новия експозиционен план ще съвпадне с приключване на ремонтите дейности. Ще бъде създадено и ново съдържание на постоянна експозиция. Музеят в момента е разработен, съобразно съвременните тенденции за опазване и представяне на културното наследство на страната.

Втора тема ще бъде свързана с историята на паметника и начина, по който е изграден паметникът във вида, в който го познаваме днес, обясни министърът.

Според Костадинов, който припомни, че преди е бил директор на музей (Регионален музей – Добрич – б.р.), тези арефакти, които бъдат изнесени никога повече няма да бъдат изложени отново, още повече, че няма да се съхранят без специални температурни условия. Той възропта и срещу срока за ремонт – този паметник е построен за 3 години, вие три години ще го ремонтирате, каза Костадинов.