Коя е Баба Марта – вестител на пролетта и „лошотията“

Знаете ли оригиналната приказка за благата старица?

Баба Марта бързала, мартенички вързала – всички знаят това стихче за 1 март. Но коя е старицата, вестител на пролетта, но и на „лошотията“, според народните вярвания?

В оригиналната приказка за Баба Марта тя имала двама братя. И двамата се казвали Сечко – Малък и Голям.

Баба Марта била блага старица, която с усмивката си извиквала пролетта. Но веднъж една млада девойка я разгневила и Марта показала и другото си лице.

Старите българи вярвали, че в природата съществува сила, наричана „лошотия“, която също се събуждала през пролетта. На мартениците се приписвала магическата сила да предпазва от „лошотията“, най-вече от болести и уроки.

 

Снимка: iStock

 

Ето и оригиналната приказка за старицата:

Живяла Марта със своите братя далеч в планината. Братята ѝ носели едно име — Сечко. Само че единият наричали малък, а другия — голям Сечко.

От високата планина те виждали и чували всичко, каквото става по земята. Усмихвала ли се Марта, погалвала и гадинки, и тревички. Стопляла простора с благата си усмивка, блестяло като златно слънцето, прелитали весело птичките.

Веднъж една млада пъргава невеста подкарала овчиците си в планината, зер топло слънчице огряло, птички се обадили, та тревица стоката да попасе.

– Не извеждай, булка, на паша, рано е! Скоро Сечко си отиде — думал ѝ свекърът. – Кърпикожусите цъфтят сега, снахо. Това е цвете лъжовно, не прецъфти ли, не му вярвай, кожухчето не сваляй!.

– Е, тейко, какво ще ми стори Марта? Тя е жена и зло на жена не може да направи — казала невестата и подбрала овцете и козите нагоре към планината.

Дочула Марта тези думи и тежка мъка ѝ домъчняла. Нищо че е жена, и тя може да покори слънцето като братята си, и тя има сила бури и хали да посее, и тя знае кога слънчев благодат да прати. Какво от това, че жена ѝ думат!

Не минало много. Тъмни облаци надвиснали над планината. Ветрове забрулили безмилостно набъбналата гора, леден сняг зашибал, захванала люта зима. Сковала се земята, замлъкнали птиците, секнал ромонът на ручея.

Непокорната млада овчарка така и не се върнала вече. Тя останала вкаменена заедно с овчиците си горе в планината.

Така останал обичаят да се правят мартеници, за да е радостна Баба Марта и да носи само добрини на хората.

Честита Баба Марта!