Коя е най-фалшифицираната банкнота у нас?

Преди година у нас имаше бум на фалшиви банкноти от 50 лева, а тримесечие по-рано най-много недействителни банкноти бяха засечени от купюрите от 50 и 20 лева.

През първите три месеца на 2024 г. в страната са задържани рекорден на тримесечна база брой фалшиви банкноти от 100 лева. Именно столевките се отличават с най-високо ниво на защита от циркулиращите купюри.

Какво показват данните?

За периода януари – март 2024 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 270 броя неистински български банкноти (в това число 225 броя, циркулирали в паричното обращение).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. те са със 118 броя повече, както и със 17 над нивата от преди година.

Фалшифицират се най-често банкноти от 50 и 20 лева

В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2024 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (41.85%). Фалшивите петдесетолевки представляват 0.000047% от общия брой на намиращите се в обращение в края на март 2024 г. банкноти с този номинал.

Неистинските банкноти от 20 лева са с дял от 28.52% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Фалшивите столевки са с дял 24.07%, тези от 10 лева са с дял от 5.19%, а делът на фалшивите банкноти от 5 лева е 0.37%.