КОЖОДЕРИ: Банките пак вдигнаха таксите

Банките са продължили да увеличават повечето такси по най-масовите операции, които се осъществяват на каса в банков клон. В същото време мобилното и онлайн банкирането като цяло е запазило тарифите си почти непроменени. Това сочат обявените в петък данни на Българската народна банка за средните такси по разплащателните сметки на потребителите.

Те се изчисляват веднъж годишно в края на февруари и не бива да бъдат надвишавани в тарифата за т. нар. платежни сметки за основни операции, които са най-евтиният вариант за ползване на банкови услуги.

Публикуваните в петък данни са изчислени средноаритметично на базата на подадени справки от 18 банки и клонове за таксите в тарифите им към 31 декември 2022 г.

Средната такса за вътрешнобанков превод на каса в офис на банката се е увеличила до 3.05 лв. през 2022 г., което е поскъпване с над 30% за една година. Прави впечатление обаче, че в актуалните към 24 февруари тарифи на трите най-големи банки у нас вътрешнобанковият превод е значително по-скъп. В УниКредит Булбанк цената му е почти двойно по-висока от средната към края на декември – 6 лв. В Банка ДСК е 5 лв., а в ОББ – 4 лв.

Средната такса за междубанков превод на хартия през системата БИСЕРА се е качила до 4.90 лв. през миналата година на фона на 4.11 лв. година по-рано, което е поскъпване с близо 20%. За сравнение, междубанковият превод на каса в Банка ДСК към края на февруари струва 7 лв., а в УниКредит Булбанк и ОББ – 6 лв.

 

Скъпи са и касовите услуги. Тегленето на каса на по-малки суми в офис на банката е поскъпнало от 0.45% от сумата, но не по-малко от 4.38 лв. в края на 2021 г. до 0.58% от сумата, но не по-малко от 6.50 лв. в края на 2022 г., сочат още данните на БНБ.

В Банка ДСК операцията струва 0.70%, но минимум 7 лв. В УниКредит Булбанк – 0.70%, но не по-малко от 10 лв., а в ОББ – 0.60% от сумата, но не под 6 лв.

Внасянето на пари на каса също се таксува и възлиза на около 0.20% – 0.30% от сумата, но минимум 2-3 лв. в големите банки. Средно цената е 0.23% от сумата, но минимум 2.50 лв.

Банките продължават да стимулират клиентите си да ползват мобилното и онлайн банкирането, което вече е преобладаващият начин на разплащане в повечето от големите кредитни институции. Там цените са значително по-ниски и почти няма поскъпване.

Вътрешнобанковият онлайн превод струва средно 0.46 лв. по данни на БНБ към декември, като поскъпването е само с 0.01 лв. за година. Таксата за онлайн междубанков превод е средно 1.03 лв., което е само с 0.02 лв. повече в сравнение с предходната година.

През 2022 г. банките у нас успешно въведоха незабавните междубанкови преводи Blink. В ОББ услугата струва – 0.80 лв., в Банка ДСК – 1 лв., а в УниКредит Булбанк – 1.20 лв.

Тегленето от банкомат на същата банка е поскъпнало минимално и към края на 2022 г. възлиза на средно 0.13% от сумата, но не по-малко от 0.30 лв. Същата операция, но от АТМ на друга банка струва 0.18% от сумата, но минимум 1.39 лв., сочат данните на БНБ.

Откриването на разплащателна сметка в офис на банката за година е поскъпнало значително – от средно 2.52 лв. на 3.18 лв., а ако към нея има и дебитна карта – от 1.57 лв. на 2.15 лв. Обслужването на разплащателната сметка с карта пък леко е поевтиняло – от 2.45 лв. през 2021 г. на 2.37 лв. през 2022 г., сочат още данните на БНБ.