КС отмени финансовите лимити на болниците

Конституционният съд обяви за противоконституционен текста от Закона за здравното осигуряване, който се отнася до надлимитната дейност на болниците.

На заседанието са присъствали 10 конституционни съдии. Решението e прието единодушно със становище по мотивите на съдия Янаки Стоилов.

В оспорения текст се казва, че Националната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори обеми и стойности.

По това дело КС бе сезиран през септември миналата година от Върховния административен съд, съобщава БТА.

Питането е по повод дело, образувано пред ВАС по жалби на Националното сдружение на частните болници срещу няколко разпоредби в Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за периода 2020 – 2022 година.

По делото са присъединени за съвместно разглеждане и жалби на Многопрофилната болница за активно лечение „Сърце и мозък”, на Сдружение на общинските болници в България и други.

С разпоредбата на текста от ЗЗО законодателят е забранил на НЗОК да заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в нарушение на посочените в техните договори обеми и стойности. Под „нарушение“ в конкретния случай се приема надхвърляне на определените в Националния рамков договор обеми и стойности на договорените медицински дейности.