КУРИОЗ: „Топлофикация” съди бивш депутат за… 6 стотинки парно + 1 ст. лихва

Куриозен случай – „Топлофикация-София” е завела съдебно дело за неиздължени 6 стотинки за периода 2019-2020 г. В исковата молба е посочено, че тази сума е „ведно със законната лихва“. Добавена е и 1 стотинка „мораторна лихва“, заради забавеното плащане на същия дълг.

Делото е заведено срещу Петър Славов, известен юрист и икономист, бивш депутат, автор на десетки законопроекти в 43-то Народно събрание. Той сподели във фейсбук за съдебния иск срещу него в Софийския районен съд.

„След повече от 10 години откак целият блок изключихме централното отопление от „Топлофикация“, последните се сетили, че съм им останал длъжен за цели 6 стотинки плюс 1 стотинка – лихви“, удивява се Славов.

Върху тези 6+1 стотинки обаче е начислено „дялово разпределение“ от 45.98 лева за периода от юли 2020 г. до август 2023 г., както и 10.15 лева лихва, пише в исковата молба от „Топлофикация-София“. Така общата сума на иска е 56.20 лева.

Дяловото разпределение се определя на база подадената топлинна енергия в общия топломер в абонатната станция. След това общото количество се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти и това се прави от фирмите за дялово разпределение, наречени топлинни счетоводители.

„Е това е живот – дялов разпределител на Топлото да работиш. Само че този път ще си поговорим в съда“, заканва се Славов.

В края на исковата си молба „Топлофикация София“ посочва, че в съда ще „претендираме и направените разходи по делото разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение“. Размерът на това възнаграждение се присъжда от съда и предварително няма как да се предвиди каква ще е сумата, но е в стотици левове.

От отоплителното дружество обещаха за „Дневник“, че ще извършат проверка по конкретния случай и допълнително ще дадат разяснения.