Куриозно: Газът с 56% по-евтин от тока

Още в началото на април природният газ възвърна своята конкурентна позиция в общия енергиен микс. Крайната цена за битовите потребители – 146 лева/MWh, бе с 42% по-ниска от тази на електроенергията (дневна тарифа). А цената през юни – 111 лева/MWh, вече е с 56% по–ниска.

Общият спад в доставната цена на газа у нас е отражение на борсовите цени в Европа, които след миналогодишните рекорди се придвижиха чувствително надолу при повишени доставки на втечнен газ и намалено търсене поради по-топлата зима.

На общественото обсъждане на предложенията на енергийните дружества за цените от 1 юли стана ясно, че в проекта на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се планира увеличение както за електрическата енергия, така и за топлинната.

Планираното средно увеличение на цената за клиентите на „Електрохолд Продажби“ е с 3,44%, за потребителите на „ЕВН България Електроснабдяване“ с 3,41%, а за абонатите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – средно с 4,24%.

Предвижда се и слабо увеличение на цените на топлофикационните дружества. „Топлофикация София“ ще увеличи цената с около 0,05% за следващия отоплителен сезон. Повишението на цените при „ЕВН България Топлофикация“ ще е с средно с 0,14%, за „Топлофикация“ – Плевен средното увеличение на цената ще е 0,07%, за „Топлофикация“ – Бургас – с 0,28%.

На този фон цената на природния газ продължава да върви надолу. От началото на годината тя отчита спад с 63%, като очакванията са, че тази тенденция ще се запази и в следващите месеци, макар и в по-слаби темпове.

Това ясно показва, че ценовият дисбаланс през миналата година е бил моментна ситуация на пазара, който вече се нормализира. Природният газ се връща към нормалните ценови равнища и продължава да бъде най-икономичното и ефективно енергийно решение за дома.