МАЕ: Петролният пазар е изправен пред рекорден излишък

Светът ще бъде изправен пред голямо пренасищане на петролен капацитет през настоящото десетилетие, което може да предизвика по-ниски цени и да се превърне в предизвикателство за пазарния контрол на ОПЕК.

В същото време, търсенето на петрол в световен мащаб вероятно ще достигне своя пик, прогнозира Международната агенция по енергетика.

Очаква се общото търсене на черно злато да нарасне с 3.2 милиона барела на ден между 2023 г. и 2030 г., подкрепено от увеличеното използване на реактивно гориво и суровини от нефтохимическия сектор.

Както през последните години, растежът на търсенето на петрол ще бъде подкрепен от най-големите икономики в Азия, като в Китай то се движи от нефтохимическия сектор, докато в Индия, според МАЕ, транспортните горива ще отбележат по-сериозен ръст.

За разлика от тях обаче, търсенето на петрол в развитите икономики се очаква да продължи структурния си спад, спадайки от около 46 милиона барела на ден през 2023 г. до по-малко от 43 милиона барела на ден до 2030 г. – най-ниското ниво от 1991 г. насам.

Преди година МАЕ прогнозира, че глобалното търсене на петрол ще достигне своя връх до края на десетилетието, след като се повиши с 6% до 105.7 милиона барела на ден през периода 2022-2028 г.

S&P Global Commodity Insights прогнозира глобалното търсене на петрол, включително биогоривата, да достигне връх от около 109 милиона барела на ден през 2034 г., с постепенен спад през следващите години до под 100 милиона барела на ден през 2050 г. Commodity Insights прогнозира средно търсене от 104.8 милиона барела на ден през 2024 г.

Отделно от това, МАЕ сви прогнозата си за растежа на глобалното търсене на петрол за 2024 г. за трети пореден месец, намалявайки 100 000 барела на ден от прогнозата, позовавайки се на свиващото се търсене в страните от ОИСР и признаци, че ръстът на търсенето в Китай е спаднал до едва 95 000 барела на ден през април.

Подпомогнато от възходяща ревизия на своите прогнози за търсенето за 2023 г., МАЕ сега вижда световното търсене на петрол да нараства само с 960 000 барела на ден тази година до средно 103.2 милиона барела на ден. В последния си месечен доклад за петролния пазар от МАЕ посочват:

„Очаква се слабата перспектива за петрола да се запази и през 2025 г. със скромно увеличение от 1 милион барела на ден, което отразява слабия икономически растеж, разширяващия се парк от електромобили и повишаването на ефективността на превозните средства“.

Последната ревизия на агенцията на прогнозата за търсенето за 2024 г. го поставя в противоречие с много по-оптимистичните очаквания на производителите от ОПЕК. На 11 юни ОПЕК потвърди прогнозите си за растежа на глобалното търсене на петрол от 2.25 милиона барела на ден за 2024 г. и 1.85 милиона барела на ден за 2025 г.

Администрацията за енергийна информация на САЩ обяви по-рано тази седмица, че предвижда търсенето на петрол да се повиши с 1.1 милиона барела дневно тази година до средно 103 милиона барела.

Рекорден излишък

Тъй като търсенето на петрол ще достигне своя връх през следващите години, МАЕ прогнозира, че излишъкът в глобалния капацитет за доставки може да достигне „безпрецедентни нива“ до 2030 г., потенциално нарушавайки настоящата стратегия на ОПЕК+, насочена към стабилизиране на цените.

Общият капацитет за доставки на петрол ще нарасне с 6 милиона барела на ден до 113.8 милиона барела до 2030 г., прогнозира агенцията. Това ще е със значителните 8 милиона барела на ден над прогнозираното глобално търсене и най-високото от срива на търсенето на пандемията от коронавирус през 2020 г.

Този очакван излишък в глобалния капацитет за производство на петрол може да промени текущите стратегии за управление на пазара, използвани от ОПЕК+, създавайки значителни последици за световните пазари на суров петрол. В анализа на МАЕ се посочва още:

„Такъв огромен буфер за производство на петрол може да доведе до среда с по-ниски цени на петрола, поставяйки тежки предизвикателства за производителите в шистовата индустрия в САЩ и блока на ОПЕК+. Като се има предвид кратката времева рамка на шистовия цикъл и реактивността на цените, част от производството може да бъде изложено на риск“.

Отбелязвайки неотдавнашното отлагане на плановете на Саудитска Арабия за увеличаване на капацитета за добив на суров петрол с 1 милион барела на ден, експертите на МАЕ добавят, че излишното предлагане може също така да изкуши и други членове на петролния картел да ограничат производството.

Въпреки санкциите на Запада, вторият по големина износител от ОПЕК+ – Русия, до голяма степен ще запази производството си на петрол през останалата част от десетилетието, прогнозира МАЕ.

Въпреки че руският добив на петрол се очаква да намалее с 260 000 барела до 10.7 милиона барела на ден поради съкращенията на ОПЕК+, руското производство може да нарасне до средно 10.83 милиона барела на ден до 2030 г.