МЪЛНИЯ: ВСС нищи рекета в „Осемте джуджета“

Министърът на правосъдието Атанас Славов е включил следните точки в дневния ред на заседанието на Пленума на ВСС, което ще се проведе в четвъртък, 6 юли 2023 г.:

– Обсъждане на данни относно опит за натиск и влияние върху членове на Висшия съдебен съвет, инициирали предложението за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“.

– Обсъждане на участието на магистрати в случая „Осемте джуджета“, представен от „Антикорупционния фонд“, и ефекта му върху общественото доверие в съдебната власт.

– Предложение за спиране на процедурата за избор на главен прокурор на Република България на основание чл. 54 АПК във връзка с Определение от 27.06.2023 г. по конституционно дело № 10/2023 г. на КС, с което е допуснато за разглеждане по същество на искането за установяване на противоконституционност.

Във връзка с тези предстоящи обсъждания министър Славов е направил и следните искания:

– По т. 1 и т. 2 – да бъдат изискани справки за образувани проверки и досъдебни производства от Прокуратурата на Република България и Инспектората към Висшия съдебен съвет.

– По т. 2 – да бъде допуснато изслушването на г-н Андрей Янкулов – правен съветник в „Антикорупционния фонд“.